ทฤษฎี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทฤษฎี

ความหมายในทางวิทยาศาสตร์[แก้]

ในทางวิทยาศาสตร์นั้น ทฤษฎี มีความหมายว่าชุดของความคิดรวบยอด (a set of concepts), ชุดของข้อเสนอ (a set of propositions) และชุดของการสร้าง (a set of construct) ทฤษฎีเป็นข้ออธิบายที่มีรากฐานอยู่บนความรู้ชุดหนึ่ง สามารถพิสูจน์ ทดลองได้ มีความสมเหตุสมผล และสามารถใช้นำมาคาดการณ์ได้ โดยลักษณะสำคัญของทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์มี 5 ข้อ คือ

  • เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นนามธรรม (abstract rule)
  • สามารถอธิบายได้เป็นการทั่วไป (generalized)
  • สามารถพิสูจน์ และทดสอบได้ (testability)
  • ผลที่ได้จากการพิสูจน์ และทดสอบมีความเที่ยงตรง (validity)
  • มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากผ่านการพิสูจน์และทดสอบมาแล้ว (reliability) [1]

ความหมายในทางสังคมศาสตร์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ชมรมพัฒนาสังคม. ทฤษฎีสังคม (Social Theory). กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534, น. 7 – 8.