เสียงหัวใจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เสียงหัวใจเป็นเสียงที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจและการไหลของเลือดผ่านหัวใจอันเป็นผลจากการบีบตัวดังกล่าว โดยเจาะจง เสียงนี้สะท้อนความปั่นป่วนที่เกิดเมื่อลิ้นหัวใจสะบัดปิด ในการฟังตรวจหัวใจ ผู้ตรวจอาจใช้เครื่องตรวจฟังเพื่อฟังเสียงเอกลักษณ์และแยกกันเพื่อให้ข้อมูลการฟังที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะของหัวใจ

ในผู้ใหญ่สุขภาพดี มีเสียงหัวใจปกติสองเสียงมักอธิบายเป็น ลุบ (lub) และดุบ (dub) ซึ่งเกิดเป็นลำดับกับหัวใจเต้นแต่ละครั้ง เหล่านี้เป็นเสียงหัวใจที่หนึ่ง (S1) และเสียงหัวใจที่สอง (S2) ซึ่งเกิดจากการปิดของลิ้นเอวีและลิ้นเซมิลูนาร์ตามลำดับ นอกเหนือจากเสียงปกติดังกล่าวแล้ว ยังอาจมีอีกหลายเสียงซึ่งรวมเสียงฟู่หัวใจ เสียงหายใจและจังหวะม้าควบ S3 และ S4