ข้ามไปเนื้อหา

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมักเป็นที่นิยม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อังกฤษ: ecotourism) หมายถึงการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่น่าจะทำให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE