กรมหลวงราชานุรักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมหลวงราชานุรักษ์
พระอัครมเหสีกรุงศรีอยุธยา
ถัดไปกรมหลวงอภัยนุชิต
พระราชสวามีสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
พระราชบุตร6 พระองค์
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

กรมหลวงราชานุรักษ์, กรมหลวงประชานุรักษ์ หรือ กรมหลวงประชาบดี[1] เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

พระประวัติ[แก้]

กรมหลวงราชานุรักษ์มีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าทองสุก (คำให้การชาวกรุงเก่า)[2][3][4] หรือเจ้าท้าวทองสุก (คำให้การขุนหลวงหาวัด)[5] ไม่ปรากฏข้อมูลว่าผู้ใดเป็นพระชนกชนนี มีเพียง คำให้การชาวกรุงเก่า ที่ระบุเพียงว่าพระองค์เป็นพระอัครชายาเดิมในเจ้าฟ้าสุรินทรกุมารตั้งแต่ยังเป็นพระมหาอุปราช เมื่อเจ้าฟ้าสุรินทรกุมารเสวยราชย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระภูมินทราธิราชจึงตั้งเจ้าฟ้าทองสุกขึ้นเป็นกรมหลวงราชานุรักษ์ พระอัครมเหสี[6][7]

ใน คำให้การชาวกรุงเก่า และ คำให้การขุนหลวงหาวัด ระบุตรงกันว่าพระองค์มีพระราชโอรส-ธิดา 6 พระองค์ ได้แก่[2][3][5]

 1. เจ้าฟ้าหญิงเทพ
 2. เจ้าฟ้าหญิงปทุมมา (ประทุม)
 3. เจ้าฟ้าชายนรินทร์ (นเรนทร์)
 4. เจ้าฟ้าชายอภัย
 5. เจ้าฟ้าชายปรเมศ (ปรเมศร์)

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาคปกิรณกะ ส่วนที่ 1. กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ. 2467, หน้า 84-7
  "...อนึ่งชื่อเจ้ากรมข้างในว่า กรมหลวงประชาบดี ในแผ่นดินทรงปลา แลกรมหลวงอภัยนุชิต กรมหลวงพิพิธมนตรี ในแผ่นดินบรมโกษฐ แลกรมหลวงบาทบริจาริก ในแผ่นดินเจ้าตากไม่มีคำนำนาม..."
 2. 2.0 2.1 คำให้การชาวกรุงเก่า, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 547
 3. 3.0 3.1 ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง, หน้า 113
 4. เล็ก พงษ์สมัครไทย. เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552, หน้า 16
 5. 5.0 5.1 คำให้การขุนหลวงหาวัด, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 747
 6. คำให้การชาวกรุงเก่า, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 622-623
 7. ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง, หน้า 173
บรรณานุกรม
 • ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553. 536 หน้า. ISBN 978-616-508-073-6
 • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2559. 800 หน้า. ISBN 978-616-7146-87-4