โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
Logojs.gif
เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Joseph Upatham School (JS)
อักษรย่อ ย.อ.(JS)
รหัส 3800201

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (Joseph Upatham School) อักษรย่อ ยอ.(JS)

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

อักษรย่อ JS มาจาก JOSEPH เป็นชื่อของนักบุญโยเซฟ (ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี) นักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หนังสือและกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและความสว่างของชีวิต เส้นขนาน 2 เส้น ในกรอบ 5 เหลี่ยมด้านบนความเสมอต้นเสมอปลายความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา กรอบ 5 เหลี่ยม ปลายแหลมตั้งอยู่บนกรอบ 4 เหลี่ยม

 • ORA et LABORA หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีรากฐานมาจากการอธิษฐานและลงมือทำงาน คือ มีมิติด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม กับมิติทางด้านหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ
 • ดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งอยู่เหนือหน้าต่าง เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนที่จะส่งผลต่อสังคมไปตลอดชีวิต ดังเช่น กลิ่นหอมของดอกซ่อนกลิ่นขจรไปทุกทิศทาง

คณะผู้บริหาร[แก้]

คณะพระสงฆ์
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
บาทหลวงไชโย กิจสกุล อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ(อธิการสถาบันยอแซฟ) 2556
บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 2556
บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ 2556
บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ 2555
บาทหลวงธนายุทธ พลาพล ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ 2556
บาทหลวงชัชวาล ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 2552
คณะซิสเตอร์จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
ซิสเตอร์ประเทือง ตรีมรรคา อธิการ 2551
ซิสเตอร์เกศินี มังกร ผู้ช่วยอธิการ 2556
ซิสเตอร์ทิพย์อาภา นีลวัชระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 2554
คณะเซอร์จากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา รองผู้อำนวยการแผนกสามัญหญิง 2554
เซอร์แบร์นาแด๊ต รุนกระโทก อธิการิณี 2549
เซอร์อาเมลี หริกุลรักษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการแผนกสามัญหญิง 2556
เซอร์มารี-ปอล เดอ เยซู พิทักษ์พูลสิน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล 2553

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีเหลือง - เขียว

 • สีเหลือง หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
 • สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทางการศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแบ่งเป็น 4 แผนก

 1. แผนกชาย
 2. แผนกหญิง
 3. แผนกอนุบาล
 4. แผนก English programe

โดยมีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายเป็น 3 สายได้แก่

 1. คณิต - วิทย์
 2. คณิต - อังกฤษ
 3. ภาษา - ภาษา

อ้างอิง[แก้]