โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราประจำโรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
53 หมู่ 2 ถ.ไร่ขิง-ทรงคนอง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watraikhing Wittaya School
อักษรย่อ ว.ข. (W.K.)
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ผู้ก่อตั้ง พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร)
รหัส 1001730603
เพลง มาร์ช ว.ข.เกรียงไกร
สังกัดการศึกษา สพฐ.
บริเวณหน้าอาคาร 5

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อังกฤษ: Watraikhing Wittaya School) (อักษรย่อ: ว.ข., W.K.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง ตั้งอยู่ที่ ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญ : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺค" แปลว่า "ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข"
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปองค์พระประธานประจำวัดไร่ขิง ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" ปรากฏอยู่ด้านล่าง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
 • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า และ สีขาว
  • สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี
  • สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งพุทธศาสนา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจก่อกำเนิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เปิดเรียนเมื่อวันที่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า “โรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา”มีพระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) เป็นองค์อุปถัมภ์ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นเจ้าของโรงเรียน นายถวิล โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไร่ขิงเป็นที่เรียน เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นก็ไปอาศัยอาคารชั่วคราวเช่นโรงมุงจากบ้าง โรงลิเกบ้างเป็นที่เรียนจนถึง พ.ศ. 2499 รวมเวลา 10 ปีเต็ม

ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก[แก้]

ในปี พ.ศ. 2500 พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร) ได้จัดหาที่เรียนให้ใหม่ โดยต่อเติมเรือนปั้นหยา 2 ชั้น ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ ที่ตั้งโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ปัจจุบัน ให้เป็นที่เรียนและแต่งตั้ง นายธีระ เหล็กเพชร เป็นครูใหญ่แทน นายถวิล โปราณานนท์ ซึ่งขอลาออกจนกระทั่งปีพ.ศ. 2502 นายธีระ เหล็กเพชร ขอลาออกจึงแต่งตั้ง นายวิจิตร พร้อมมูล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน พ.ศ. 2502 ได้เริ่มต้นปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษาอย่างขนานใหญ่ โดยพระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (สมณศักดิ์ชั้นยศในขณะนั้น) ได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ เนื้อที่ 18 ไร สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น แบบทรงไทยประยุกต์ 1 หลัง ขนาด24 ห้องเรียน พร้อมด้วยอาคารประกอบต่างๆ มีโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง ห้องสุขาชาย 1หลัง หญิง 1 หลัง เจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ สร้างถังน้ำบาดาล 1 ถัง ใช้เวลาดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2514 จนเสร็จสิ้น โดยมีพระราชปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส นายเลี้ยน ปัถวี กรรมการวัด นายฉลวย เปรมสัตย์ธรรม ตัวแทนวัดเป็นเจ้าของโรงเรียน นายทวี สุจิตรจูร ครูผู้จัดการโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษาร่วมกับคณะกรรมการวัดไร่ขิง เป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้าง และได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 ต่อมาภายหลังพระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียนจนมีเนื้อที่อาณาเขตรั้วโรงเรียนรวม ทั้งสิ้น 37 ไร่ 2 งานโอนเป็นโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ. 2516 พระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในฐานะองค์อุปถัมภ์โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขอความเห็นที่จะโอนกิจการของโรงเรียนนี้ให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขยายการศึกษาออกสู่ท้องถิ่นอย่างกว้าง ขวาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยจึงทำเรื่องขอโอนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาโดยความเห็นชอบด้วยของคณะรัฐมนตรี ได้รับโอนโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษามาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา และเปลี่ยนชื่อใหม่ นามว่า “โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา” โดยมีนายวิจิตร พร้อมมูล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้ง นายพิษณุ รัตนสุพร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2517 ขณะนั้นมีนักเรียน 11 ห้องเรียน จำนวน 369 คน คร ู23 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน

เปิดป้ายโรงเรียน[แก้]

วันที่ 22 ตุลาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไร่ขิง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปิดป้ายนาม “โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา” เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไปนำความปราบปลื้มปีติยินดี มาสู่ชาวไร่ขิงด้วยความรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ผู้อำนวยการ โรงเรียนคนแรก[แก้]

ตลอดระยะเวลาที่ นายพิษณุ รัตนสุพร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนนักเรียนในขณะนั้นช่วยกันพํฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านทำให้ โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองขยายใหญ่โตอย่างรวดเร็ว จนได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใน เวลาต่อมา

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

 • กฤษดา สมคะเน นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
 • สกล จันทร์ดวง นักตะกร้อทีมชาติไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]