อำเภอสองแคว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสองแคว
แผนที่จังหวัดน่าน เน้นอำเภอสองแคว
ทิวทัศน์เลิศหรู ดูวัฒนธรรมหกเผ่า
ศาลเจ้าหลวงแฉ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิต
มะแข่นพันธุ์ดี มีจุดผ่อนปรน
มหามิตรไทย-ลาว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอสองแคว
อักษรโรมัน Amphoe Song Khwae
จังหวัด น่าน
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5513
รหัสไปรษณีย์ 55160
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 544.364 ตร.กม.
ประชากร 12,017 คน (พ.ศ. 2555)
ความหนาแน่น 22.08 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสองแคว ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1148 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
พิกัด 19°21′35″N 100°42′3″E / 19.35972°N 100.70083°E / 19.35972; 100.70083
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5477 7100
หมายเลขโทรสาร 0 5477 7100

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสองแคว (คำเมือง: Lanna-Song Khwae.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสองแควตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอสองแควเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 จึงมีการแยกพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลนาไร่หลวง ตำบลชนแดน และตำบลยอด ออกจากอำเภอเชียงกลางและรวมจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอสองแคว[1] และเมื่อถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นให้เป็น อำเภอสองแคว จนถึงปัจจุบัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสองแควแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาไร่หลวง (Na Rai Luang) 10 หมู่บ้าน
2. ชนแดน (Chon Daen) 09 หมู่บ้าน
3. ยอด (Yot) 06 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสองแควประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยอดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาไร่หลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชนแดนทั้งตำบล

การคมนาคม[แก้]

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-สองแคว-เชียงคำ)
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1097 (สองแคว-เชียงกลาง)

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสองแคว". ราชกิจจานุเบกษา (ใน Thai) 109 (53 ง ฉบับพิเศษ): 8. 22 เมษายน 2535. 
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐". ราชกิจจานุเบกษา (ใน Thai) 114 (50 ก): 24–27. 26 กันยายน 2540.