เฮคเลอร์แอนด์คอช เอชเค 33

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

{{กล่องข้อมูล ปืน | ชื่อ = เฮคเลอร์แอนด์คอช เอชเค 33 | รูป = HK33A2.jpg | คำอธิบายรูป = ปืนเล็กยาว แบบ 11 (เอชเค33) | ชนิด = ปืนเล็กยาวจู่โจม (Assault Rifle) | ขนาดลำกล้อง = 5.56 มม. (0.223 นิ้ว) ระยะครบรอบ 12 นิ้ว | สัญชาติ =  เยอรมนี | สมัย = สงครามเย็น | การใช้งาน = อาวุธประจำกาย | เป้าหมาย = บุคคล | เริ่มใช้ = พ.ศ. 2511 | ช่วงผลิต = พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน | ช่วงการใช้งาน = พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน | ผู้ปฏิบัติการ = | สงคราม = | ในลำกล่องมีเกลียวเวียนขวา = 6เกียว

 ในลำกล่องมีร่องระบายแก๊ส  = 16ร่อง

| ความยาวลำกล้อง =15.35 นิ้ว | กระสุน = [[5.56x45 | ซองกระสุน = แบบกล่องความจุ 20,40 นัด | ระบบปฏิบัติการ = การถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ ถ่วงเวลาด้วยลูกกลิง

 อัตราการยิงไกรสุด  = 1654 เมตร

| อัตราเร็วในการยิง = 600-650 นัด/นาที | ความเร็วของลูกกระสุน = 3,150 ฟุต/วินาที | ระยะหวังผล = 400 เมตร ลงมา | ปืนไม่มีซองกระสุนน้ำหนัก = 3.35 กิโลกรัม (7.38 ปอนด์) | ความยาว = 920 มิลลิเมตร (36.22 นิ้ว)

 ปลอกกระสุนยาว=45 มม.
 ซองกระสุนเปล่าชนิด20นัดหนัก=0.115 กก.
 ซองกระสุนเปล่าชนิด40นัดหนัก=0.180 กก.
 กระสุนทั้งนัดหนัก=0.011 กก.
 ดาบปลายปืนยาว=305 มม.
 ปืนติดดาบยาว=1080มม.
 ดาบปลายปืนพร้อมฝักด้วยหนัก=0.423กก.
 กระสุนมี3ชนิด
 1.กระสุนจริง
 2.กระสุนส่องวิถี
 3.กระสุนซ้อมรบ

เฮคเลอร์แอนด์คอช เอชเค 33 เป็นปืนเล็กยาว พัฒนาโดยบริษัทเฮคเลอร์แอนด์คอช ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 โดยพัฒนามาจากปืนเล็กยาวเฮคเลอร์แอนด์คอช จี3 ซึ่งเป็นขนาด 7.62x51 มม. มีประจำการในกองทัพบราซิล ไอร์แลนด์ ตุรกี และได้รับสิทธิ์ผลิตใช้ในกองทัพไทย และมาเลเซีย

กองทัพไทยได้ขออนุญาตใช้สิทธิบัตรเพื่อนำมาผลิตเองโดยกรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) และเข้าประจำการในปี พ.ศ. 2511 โดยใช้ชื่อ ปืนเล็กยาว แบบ 11 หรือตัวย่อ ปลย.11 สำหรับทหารบก หรือ ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. เอชเค 33 หรือตัวย่อ ปลยอ.5.56-3 สำหรับทหารอากาศ

ปัจจุบันยังประจำการอยู่ในบางหน่วยของกองทัพไทย และใช้สำหรับฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ตามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารต่าง ๆ

สารวัตรทหารบกถือปืนเล็กยาว แบบ 11 เฝ้ารักษาการณ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]