กราฟของฟังก์ชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กราฟของฟังก์ชัน (อังกฤษ: Graph of a function) ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การรวบรวมคู่อันดับ (x, f(x)) ที่เป็นค่าของตัวแปร x และผลลัพธ์ของฟังก์ชันที่ได้จากการแทนค่า f(x) แล้วนำไปแสดงในลักษณะของเส้นโค้งหรือพื้นผิว ซึ่งประกอบด้วยเส้นแกนเป็นต้น โดยปกติจะใช้ระนาบหรือปริภูมิบนระบบพิกัดคาร์ทีเซียนในการนำเสนอ

ตัวอย่างเช่น กราฟของฟังก์ชัน

f(x)=\left\{ \begin{matrix} a, & \mbox{if }x=1 \\ d, & \mbox{if }x=2 \\ c, & \mbox{if }x=3 \end{matrix} \right.

คือ {(1,a), (2,d), (3,c)}

กราฟของฟังก์ชันพหุนามบนเส้นจำนวนจริง

f(x)={x^3}-9x \!

คือ {(x, x3 − 9x) : x ∈ ℝ} ซึ่งสามารถวาดลงบนระนาบคาร์ทีเซียนได้ผลดังนี้

Cubicpoly.svg

ดังนั้นกราฟของฟังก์ชันบนจำนวนจริงจึงเป็นการอ้างถึงการนำเสนอฟังก์ชันในรูปแบบกราฟ

ดูเพิ่ม[แก้]