ลำเส้นใยประสาทสไปโนทาลามิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Spinothalamic tract)

spinothalamic pathway เป็นวิถีประสาทที่นำความรู้สึกต่างๆเช่น การสัมผัส อุณหภูมิ และความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้น โดยส่งผ่านเซลล์ที่มีชื่อว่า dorsal root ganglion cell เพื่อส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทตัวที่สอง (second order neuron) โดยพบได้ที่บริเวณ dorsal gray horn ของไขสันหลัง ซึ่งเซลล์ประสาทตัวที่สองนี้จะมีแอกซอน (axon) ทอดไขว้ไปยังอีกด้านหนึ่งของไขสันหลัง และไปรวมกันเป็นทางเดินประสาทขาขึ้นที่เรียกว่า lateral spinothalamic tract จากนั้น กระแสประสาทจะถูกส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทตัวที่สาม (third order neuron) ซึ่งอยู่ที่สมองส่วนธาลามัส (thaalmus) และส่งต่อไปยังเปลือกสมองส่วน postcentral gyrus หรือ primary sensory cortex