ข้ามไปเนื้อหา

General somatic efferent fiber

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
General somatic efferent fibers
ผังแสดงโครงสร้างทั่วไปของเส้นประสาทไขสันหลัง
1. Somatic efferent
2. Somatic afferent
3,4,5. Sympathetic efferent
6,7. Sympathetic afferent
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

general somatic efferent fiber (GSE) หรือ somatomotor fiber หรือ somatic motor fiber เป็นแอกซอนของเซลล์ประสาทสั่งการซึ่งอยู่ที่ส่วน ventral horn ของเนื้อขาวในไขสันหลัง มันออกจากไขสันหลังผ่านรากหน้า (ventral root) เพื่อส่งอิมพัลส์ประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อโครงร่างโดยผ่านแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction)[1]

ชนิดย่อยมีดังต่อไปนี้คือ

ส่วนเส้นประสาทสมองมีเซลล์ประสาทสั่งการเฉพาะส่วนของตนเองซึ่งส่งเส้นใยประสาทไปยังกล้ามเนื้อตา (extraocular muscle) และกล้ามเนื้อบางส่วนของลิ้น

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถและอ้างอิง[แก้]

บทความนี้รวมเอาข้อความซึ่งเป็นสาธารณสมบัติจากหน้าที่ 849 ของหนังสือเกรย์อนาโตมีฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 (ค.ศ. 1918 )

  1. Ross, Muriel D. (April 1969). "The general visceral efferent component of the eighth cranial nerve". Journal of Comparative Neurology. 135 (4): 453–477. doi:10.1002/cne.901350405.