โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี
การใส่ใจศึกษา เป็นความก้าวหน้าทางความรู้
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wat Klongpho Municipal School
อักษรย่อ ท.วพ.
ประเภท โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้ง 20 เมษายน พ.ศ. 2486

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เป็น โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์เป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์แบ่งการเปิดการสอนเป็นระดับประถมศึกษาและระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) มีนายจักรกฤษณ์ ปาลาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์[1] เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2486 มีครู 2 คน นักเรียน 19 คน เรียนบนศาลาวัดคลองโพธิ์ ต่อมาได้ที่ดินของราชพัสดุ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และได้โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ขณะนั้นมีครู 4 คน นักเรียน 60 คน ในปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตึก 2 ชั้น ในปีการศึกษา 2530 ได้เปิดสอนระดับอนุบาลและปฐมวัย ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนตึก 3 ชั้น และในปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น

โรงเรียนมีครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการมาแล้ว 8 คน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนสนองนโยบายของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หัวหน้าสถานศึกษา[แก้]

สัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์[แก้]

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์[แก้]

เป็นรูปช้างสามเศียร เทินปราสาทจตุรมุข สัญลักษณ์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ล้อมรอบด้วยอักษรข้อความ “โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์”

คำขวัญของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์[แก้]

คำขวัญโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์เป็นพระเถรสุภาษิตภาษาบาลีอันมีที่มาจากพระไตรปิฎก[2] ว่า

"สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี"
การใส่ใจศึกษา เป็นความก้าวหน้าทางความรู้— ขุ. เถ. ๒๗/๒๖๘

โดยตัดมาจากคาถาบาลีเต็มของพระมหาจุนทเถระที่กล่าวไว้ว่า

สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ ปญฺญาย อตถํ ชานาติ ญฺโต อตฺโถ สุขาวโห.

แปลว่า ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็ย่อมนำความสุขมาให้

คำขวัญของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จึงหมายให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เข้ามาศึกษาเพื่อฝึกหัดตนทั้งกายและใจให้กลายเป็นผู้มีความรู้วิชาการควบคู่กับคุณธรรมในจิตใจ เป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคต

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

"เรียนดี มีวินัย ใส่ใจศึกษา รักษาอนามัย"

สีประจำโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์[แก้]

  • ██ สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสวทางปัญญา
  • ██ สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความบริสุทธิ์


พื้นที่ของสถานศึกษา[แก้]

อาณาบริเวณของสถานศึกษา[แก้]

อาคารสถานที่[แก้]

[[ไฟล์:

Watklongpho Municipal School Sign.jpg

|thumb|ป้ายโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์]]

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ มีจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบทั้งหมด 5 หลัง ได้แก่

  • อาคารโพธิ์ปฐมพัฒนา เป็นอาคาร คลส. 2 ชั้น เป็นห้องเรียนอนุบาล 1-2 จำนวน 6 ห้องเรียน
  • อาคารโพธิ์วิทยา เป็นอาคาร คลส. 3 ชั้น เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน และประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องสมุด และห้องเรียนนาฏศิลป์
  • อาคารโพธิ์สุวรรณ เป็นอาคาร คลส. 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องธุรการโรงเรียน ห้องผู้บริหารโรงเรียน ห้องพยาบาลและศูนย์วิทยพัฒนา ชั้นอื่นๆ เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน และเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้องเรียน
  • อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารชั้นเดียวโล่ง มีเวทีแสดง เป็นสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน และที่รับประทานอาหารกลางวันของคณะครูและนักเรียน
  • อาคารโพธิ์เอนกประสงค์ เป็นอาคาร คลส. ชั้นเดียวโล่ง มีเวทีการแสดง เป็นสถานที่จัดประชุมของโรงเรียน สถานที่สอนพลศึกษา สถานที่แข่งขันกีฬาเทเบลเทนนิส และวอลเลย์บอล
  • อาคารโพธิ์เอื้อวัฒนา เป็นอาคาร คลส. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 16 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์ ห้องส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ห้องส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ภาพพาโนรามาโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

การจัดการศึกษา[แก้]

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ระดับก่อนเกณฑ์การศึกษา[แก้]

ระดับประถมศึกษา[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อื่น ๆ[แก้]

โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. _______. (2550). โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์. อุตรดิตถ์ : (ม.ป.ท.). ถ่ายเอกสาร.
  2. พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๒ มหาจุนทเถรคาถา. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เแหล่งข้อมูล : http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book=26&item=268

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°36′45″N 100°05′46″E / 17.612398°N 100.096215°E / 17.612398; 100.096215