โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม

โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม (อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดิมโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม (อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ในปัจจุบัน โรงเรียนได้เปลี่ยนการเปิดการสอนเฉพาะระดับอนุบาลศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) เมื่อปี พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 แต่เดิมอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลท่าอิฐ” หรือเรียกชื่อตามวัดว่า “โรงเรียนวัดม่อนศัลยพงษาราม” และเมื่อวัดเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกษมจิตตาราม โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดเกษมจิตตาราม” ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา ต่อมา พ.ศ. 2496 เจ้าอาวาสวัด พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่อำเภอ ได้ร่วมมือกันหาเงินสมทบกับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ และได้ย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. เพียงหลังเดียว วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับโอนโรงเรียนไปขึ้นตรงต่อเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2525 คณะกรรมการศึกษาและศิษย์เก่า บริจาคเงินสมทบกับเทศบาล เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในราคา 230,000 บาท และกรมการปกครองได้อนุมัติเงินจำนวน 2,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยงบประมาณเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 3,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2544 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จัดสรรงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอัฒจรรย์ สำหรับชมกีฬาด้ายติดอาคารอเนกประสงค์

ปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาชีพโดยต่อเติมจากอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 2 ห้อง เป็นเงิน 800,000 บาท - ได้รับบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ในการปรับปรุงและจัดทำห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจากคุณแม่เชื้อ บัวเลิศ

ปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณต่อเติมโรงรถสำหรับนักเรียนด้านหลังอาคาร 2 จากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นเงิน 200,000 บาท

ปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ชั้นล่าง เป็นพื้นปูกระเบื้อง เป็นเงิน 240,000 บาท สร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 300,00 บาท เทศบาลจ่ายสมทบอีก 85,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 1 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง

ในวันที่ 1 เมษายน 2553 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนอนุบาล จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม (อนุบาลศึกษาพัฒนาการ)

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม[แก้]

  • ดอกพวงแสด

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม[แก้]

สีส้ม (สีแสด)- สีขาว

อาคารสถานที่[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]