โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
Nakhawittayakom School
ตราประจำโรงเรียนนาข่าวิทยาคม
ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
109 หมู่ 1 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
พิกัด 15°49′52″N 103°12′30″E / 15.831157°N 103.208268°E / 15.831157; 103.208268
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakhawittayakom School
อักษรย่อ น.ค. / N.K.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
สถาปนา พ.ศ. 2521

(44 ปี 218 วัน)

ผู้อำนวยการ ดร.วิทยา แสงคำไพ
จำนวนนักเรียน 751 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████ ฟ้า - ขาว
เพลง มาร์ชนาข่าวิทยาคม
ต้นไม้ประจำสถาบัน ต้นยางเหียง
เว็บไซต์
'นาข่าวิทยาคม is located in ประเทศไทย
'นาข่าวิทยาคม
นาข่าวิทยาคม
นาข่าวิทยาคม (ประเทศไทย)

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม (อังกฤษ:Nakhawittayakom School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่[2] สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2521 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม[3][4] จังหวัดมหาสารคาม มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร่ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [5]

ประวัติ[แก้]

เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2521 สมัย ฯพณฯ บุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนายประยูร นันทะแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) เป็นปีแรกและพัฒนาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีทักษาะความสามารถในสาขาที่ตนเองสนใจและสร้างเสริมความสามารถในด้านต่างๆของนักเรียน ด้านวิชาการ เช่น ห้องเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Class) ด้านความเป็นผู้นำ เช่น ชมรมเยาวชนเมืองยัคฆ์สร้างชาติ ชมรมฟ้าขาวเยาวแพทย์ และชุมนุมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ไฟล์:อาคาร 4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม.JPG
อาคาร 4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนนาข่าวิทยาวิทยาคม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้

การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active learning) ในการศึกษา จึงทำให้เกิดความเข้าใจในความรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายวิชาโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการจัดทำในเรื่องที่ตนเองและกลุ่มมีความสนใจ มีคุณครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในแต่ละระดับชั้นจะมีการทำโครงงานในรายวิชาต่างๆในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet Of Thing) โครงงานการงานอาชีพฯ และโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานจัดแสดงผลงานนิทรรศการนักเรียนเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[แก้]

กิจกรรมพัฒนาผู้ให้เป็นผู้ที่นอกจากมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้ว ผู้เรียนจำเป็นมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย โรงเรียนนาข่าวิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมในเครื่องแบบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีชมรมที่เกิดจากความตั้งใจและความสนใจของนักเรียนเอง ได้แก่ ชมรมเยาวชนเมืองยัคฆ์สร้างชาติ (ชมรมในเครือข่ายสถาบันการสร้างชาติ) ซึ่งจัดตั้งเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมผ่านโครงการ (Cap-Conner Stone) ที่จัดขึ้นและดำเนินการโดยนักเรียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อาคารและสถานที่[แก้]

ห้องเรียน จำนวน 25 ห้อง อาคารเรียนถาวรแบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนถาวรแบบ 216(ล) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนถาวรแบบ 312(ค) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง อาคารโดมอเนกประสงค์ 1 หลัง


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]