โยฮัน ก็อทฟรีท แฮร์เดอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โยฮัน ก็อทฟรีท แฮร์เดอร์
Johann Gottfried Herder
เกิด25 สิงหาคม ค.ศ. 1744
โมรุงเงิน ราชอาณาจักรปรัสเซีย
เสียชีวิต18 ธันวาคม ค.ศ. 1803(1803-12-18) (59 ปี)
ไวมาร์ ซัคเซิน-ไวมาร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเคอนิชส์แบร์ค
ยุคยุคเรืองปัญญา
แนวทางปรัชญาตะวันตก
ความสนใจหลัก
ปรัชญา, ปรัชญาภาษา, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, ปรัชญาจิต, สุนทรียศาสตร์, ปรัชญาประวัติศาสตร์, ปรัชญาการเมือง, ปรัชญาศาสนา
แนวคิดเด่น
ภาษามีอิทธิพลต่อความคิด[1]
แนวคิดอันตนิยมประวัติศาสตร์[2][3]
ภาวะวัฒนธรรมสัมพัทธ์[4]
ฟ็อลคส์ไกสท์
การสำรวจภาษาและวัฒนธรรมโดยวิธีเชิงประจักษ์[5]

โยฮัน ก็อทฟรีท แฮร์เดอร์ (เยอรมัน: Johann Gottfried Herder) เป็นนักปรัชญา นักเทววิทยา กวี และนักวิจารณ์วรรณกรรมชาวเยอรมัน เขามีความเกี่ยวข้องกับสำนักเรืองปัญญา, ชตวร์มอุนท์ดรัง และสำนักคลาสสิกไวมาร์

แนวคิดด้านปรัชญาภาษา แฮร์เดอร์เป็นคนแรก ๆ ที่ออกมาเสนอว่า ภาษาที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อรูปแบบและกรอบความคิดของสังคมมนุษย์แต่ละกลุ่ม สำหรับแฮร์เดอร์แล้ว ภาษาเป็นดั่ง "รากฐานทางความคิด" แนวคิดนี้ได้รับการอธิบายและเสริมโดยนักปรัญชาวิลเฮ็ล์ม ฟ็อน ฮุมบ็อลท์ ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เพื่อในการออกและแลกเปลี่ยนความคิด เวลามนุษย์คิดในใจก็คิดเป็นภาษา

แนวคิดด้านปรัชญาประวัติศาสตร์ ในขณะที่นักปรัชญาคนอื่นเสนอว่า "มนุษย์สร้างประวัติศาสตร์" แต่แฮร์เดอร์กลับคิดว่า "ประวัติศาสตร์สร้างมนุษย์" เขาให้ความสำคัญกับปัจเจกภาพและความหลากหลายของมนุษย์ เขาเชื่อว่าความแตกต่างของวิถีชีวิตมนุษย์เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงสมัย ประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคหรือแต่ละสังคมมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ทำให้มนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละถิ่นกระทำการในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เขานำวัฒนธรรมชนชาติในดินแดนในยุคสมัยต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน และสรุปว่าทุกสังคมต่างมีบรรทัดฐานเป็นของตัวเอง ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่

อ้างอิง[แก้]

 1. Forster 2010, pp. 16 and 50 n. 6: "This thesis is already prominent in On Diligence in Several Learned Languages (1764)".
 2. This thesis is prominent in This Too a Philosophy of History for the Formation of Humanity (1774) and Ideas on the Philosophy of the History of Mankind (1784–91).
 3. Forster 2010, p. 36.
 4. Forster 2010, p. 41.
 5. Forster 2010, p. 25.
 6. Fernando Vidal, The Sciences of the Soul: The Early Modern Origins of Psychology, University of Chicago Press, 2011, p. 193 n. 31.
 7. H. B. Nisbet, German Aesthetic and Literary Criticism: Winckelmann, Lessing, Hamann, Herder, Schiller and Goethe, CUP Archive, 1985, p. 15.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Forster 2010, p. 9.
 9. Eugenio Coșeriu, "Zu Hegels Semantik," Kwartalnik neofilologiczny, 24 (1977), p. 185 n. 8.
 10. Jürgen Georg Backhaus (ed.), The University According to Humboldt: History, Policy, and Future Possibilities, Springer, 2015, p. 58.
 11. Douglas A. Kibbee (ed.), History of Linguistics 2005: Selected papers from the Tenth International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS X), 15 September 2005, Urbana-Champaign, Illinois, John Benjamins Publishing, 2007, p. 290.
 12. Michael Forster (27 September 2007). "Stanford Encyclopedia of Philosophy: Johann Gottfried von Herder". สืบค้นเมื่อ 20 May 2016.
 13. McNab, John (1972). Towards a Theology of Social Concern: A Comparative Study of the Elements for Social Concern in the Writings of Frederick D. Maurice and Walter Rauschenbusch (วิทยานิพนธ์ PhD). Montreal: McGill University. p. 201. สืบค้นเมื่อ February 6, 2019.