โคดีอิโนน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โคดีอิโนน
ชื่อ
IUPAC name
(5α) -7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
เลขทะเบียน
ECHA InfoCard 100.006.716 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
คุณสมบัติ
C18H19NO3
มวลโมเลกุล 297.35 g/mol
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

โคดีอิโนน (อังกฤษ: Codeinone) เป็น โอปิออยด์ ที่แรงมากตัวหนึ่ง มันเป็นสารกึ่งกลางในการสังเคราะห์ สารกึ่งสังเคราะห์ โอปิออยด์ เช่น

โครงสร้างเคมี[แก้]

โคดีอิโนน สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็น เมตทิเลชั่นของ มอร์ฟิโนน: 3-เมตทิล-มอร์ฟิโนน (3-methyl-morphinone. )

โคดีอิโนน สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็น คีโตน ของ โคดีอีน: โคดีอิน-6-ออน (codein-6-on )