แม่แบบ:ตารางธรณีกาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตารางธรณีกาล
อภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียน
4,567 Ma - 541 Ma
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
541 Ma - ปัจจุบัน
บรมยุคเฮเดียน
4,567 Ma - 4,000 Ma
บรมยุคอาร์เคียน
4,000 Ma - 2,500 Ma
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
2,500 Ma - 541 Ma
มหายุคอีโออาร์เคียน
4,000 Ma - 3,600 Ma
มหายุคพาลีโออาร์เคียน
3,600 Ma - 3,200 Ma
มหายุคมีโซอาร์เคียน
3,200 Ma - 2,800 Ma
มหายุคนีโออาร์เคียน
2,800 Ma - 2,500 Ma
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก
2,500 Ma - 1,600 Ma
มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก
1,600 Ma - 1,000 Ma
มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
1,000 Ma - 541 Ma
มหายุคพาลีโอโซอิก
541 Ma - 252 Ma
มหายุคมีโซโซอิก
252 Ma - 66 Ma
มหายุคซีโนโซอิก
66 Ma - ปัจจุบัน
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ไทรแอสซิก จูแรสซิก ครีเทเชียส พาลีโอจีน นีโอจีน ควอเทอร์นารี


หมายเหตุ:ใช้หน่วย Ma(Megaannum) หรือ ล้านปี