ข้ามไปเนื้อหา

แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562ตั้งอยู่ในโลก
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยประมาณใน พ.ศ. 2562
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
8.0 Mw  เปรู
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด6.1 Mw  ฟิลิปปินส์
เสียชีวิต 18 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด62
จำนวนตามแมกนิจูด
9.0+0
8.0−8.91
7.0−7.98
6.0−6.977
5.0−5.9808
4.0−4.95,977
← 2561

แผ่นดินไหวใน พ.ศ. 2562 แสดงเนื้อหาเฉพาะแผ่นดินไหวขนาด 6 แมกนิจูดขึ้นไป และแผ่นดินไหวที่มีขนาดต่ำกว่า 6 ที่สร้างความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต หรือมีความโดดเด่นอื่น วันเวลาทั้งหมดแสดงในรูปแบบเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ความรุนแรงสูงสุดแสดงตามมาตราเมร์กัลลี และใช้แหล่งที่มาจากฐานข้อมูล "ShakeMap" ของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐ (USGS)

ตารางเทียบรายปี

[แก้]
จำนวนของแผ่นดินไหวทั่วโลกระหว่าง พ.ศ. 2552–2562[1][2]
ขนาด 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
8.0–9.9 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1
7.0–7.9 16 21 19 15 17 11 18 17 7 16 8
6.0–6.9 144 151 204 129 125 140 124 128 106 117 77
5.0–5.9 1,896 1,963 2,271 1,412 1,402 1,475 1,413 1,502 1,451 1,667 808
4.0–4.9 6,805 10,164 13,303 10,990 9,795 13,494 13,239 12,771 11,296 12,777 5,977
รวม 8,862 12,300 15,798 12,548 11,341 15,121 14,795 14,420 12,860 14,586 6,874

สังเกตว่าจำนวนแผ่นดินไหวที่ตรวจพบเพิ่มขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงว่ามีแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นโดยตัวเอง การเพิ่มขึ้นของประชากร การกระจายถิ่นที่อยู่และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตรวจจับแผ่นดินไหวล้วนเป็นปัจจัยให้มีการบันทึกจำนวนแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นตามกาลทั้งสิ้น[3]

สำหรับประเทศไทย สามารถดูรายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศได้ที่ รายงานแผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียง

สำหรับวันที่แน่นอนและการเกิดแผ่นดินไหวสามารถเข้าชมได้ที่ แผนที่แสดงแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์

เรียงตามเดือน

[แก้]

มกราคม

[แก้]
มกราคม
แผ่นดินไหว
รุนแรงที่สุด
6.8 Mw  บราซิล
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด6.7 Mw  ชิลี
2 คน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด5
จำนวนตามแมกนิจูด
8.0−8.90
7.0−7.90
6.0−6.94
5.0−5.956
4.0−4.9216
วันที่ ประเทศและสถานที่ Mw ความลึก (กม.) MMI หมายเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เสียชีวิต บาดเจ็บ

3[4] มณฑลเสฉวน  จีน ห่างจากอำเภอปกครองตนเองเหอโค่วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉตะวันตก 24 กม. 5.2 10.0 II บ้านเรือนบางหลังในอำเภอก่งถูกทำลาย มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย[5] - 1
3[6] เกาะคีวชู  ญี่ปุ่น ห่างจากเมืองโอมูตะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 7 กม. 4.7 10.0 IV มีรายงานความเสียหายเล็กน้อยในเมืองนาโงมิ และมีหญิงชราได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในเมืองมาชิกิ ซึ่งทั้งสองเมืองนั้นอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะ[7] - 1
5[8] รัฐอากรี  บราซิล ห่างจากเทศบาลนครตาราวากาไปทางทิศตะวันตก 89 กม. 6.8 575.3 III - - -
6[9] จังหวัดเคอร์มันซาห์  อิหร่าน ห่างจากเมืองแซร์พอล-เอแซแฮบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉใต้ 41 กม. 5.6 14.0 VII มีผู้บาดเจ็บประมาณ 75 คนในเมืองของ Gilan-e Gharb County อาคารที่พักอาศัยบางหลังรวมถึงถนนได้รับความเสียหาย[10] - 75
6[11] ทะเลโมลุกกะ  อินโดนีเซีย ห่างจากเมืองโตเบโลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉตะวันตก 151 กม. 6.6 60.0 V - - -
8[12] เกาะคีวชู  ญี่ปุ่น ห่างจากเมืองนิชิโนโอโมเตะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉใต้ 16 กม. 6.3 35.0 IV - - -
9[13] รัฐเนวเกน  อาร์เจนตินา ห่างจากเมืองอาเนโลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 20 กม. 4.1 12.0 - - -
12[14] จังหวัดดอลนือชล็อนสก์  โปแลนด์ ห่างจากเมืองโปลโกวิเซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กม. 3.8 2.0 แผ่นดินไหวขนาดเล็กนี้เกิดจากเหตุเหมืองถล่มในรุดนา มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน โดยมีสามคนที่มีอากาศสาหัส[15] 1 6
15[16] นอกชายฝั่งจังหวัดตอร์บา  วานูวาตู ห่างจากหมู่บ้านโซลาไปทางทิศตะวันตก 105 กม. 6.6 46.9 VI - - -

อ้างอิง

[แก้]
 1. "USGS Real-time Earthquake Map with exact dates and live earthquake reports". United States Geological Survey. สืบค้นเมื่อ May 10, 2017.
 2. "Earthquake Statistics". United States Geological Survey. สืบค้นเมื่อ May 10, 2017.
 3. "USGS Earthquake Myths". United States Geological Survey. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ March 19, 2016.
 4. "M 5.2 - 24km WSW of Zhongcheng, China". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-03.
 5. "Sichuan 5.3-magnitude quake injures one, causes damage - Xinhua | English.news.cn". www.xinhuanet.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-03. สืบค้นเมื่อ 2019-01-03.
 6. "M 4.7 - 7km SSE of Omuta, Japan". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-03.
 7. "熊本県の地震 軽いけが1人 震度6弱の和水町 けが人情報なし - NHK|". NHK News Web. สืบค้นเมื่อ 2019-01-04.[ลิงก์เสีย]
 8. "M 6.8 - 89km W of Tarauaca, Brazil". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-05.
 9. "M 5.6 - 41km SSW of Sarpol-e Zahab, Iran". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-06.
 10. "Update: 75 injured in 5.9-magnitude earthquake in western Iran - Xinhua | English.news.cn". www.xinhuanet.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-07. สืบค้นเมื่อ 2019-01-06.
 11. "M 6.6 - 151 km WNW of Tobelo, Indonesia". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-06.
 12. "M 6.3 - 16 km SSE of Nishinoomote, Japan". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-08.
 13. "Earthquake, Magnitude 4.1 - NEUQUEN, ARGENTINA - 2019 January 09, 17:55:31 UTC". EMSC-CSEM (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2019-01-12.
 14. "Earthquake, Magnitude 3.8 - POLAND - 2019 January 12, 08:58:27 UTC". EMSC-CSEM (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2019-01-13.
 15. "One dead, six injured after quake hits Polish mine". Polskie Radio dla Zagranicy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-13. สืบค้นเมื่อ 2019-01-13.
 16. "M 6.6 - 105km WNW of Sola, Vanuatu". earthquake.usgs.gov. สืบค้นเมื่อ 2019-01-08.