เหมืองเงินอิวะมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เหมืองเงินอิวะมิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม *
Iwami Ginzan Silver Mine, Ryugenji Mabu Mine Shaft 001.JPG
ประเทศ จังหวัดชิมะเนะ
 ญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา (ii) (iii) (v)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน 2550 (คณะกรรมการสมัยที่ 31)

เหมืองเงินอิวะมิ คือแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นเหมืองเงินขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองโอดะ จังหวัดชิมะเนะ ถึงแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการขุดขึ้นมาแล้ว แต่ร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองของเหมืองที่ประจักษ์ในสายตาของชาวต่างประเทศ เช่นชาวจีน โปรตุเกส ฮอลแลนด์ ยังมีลงเหลือให้เห็นได้ในปัจจุบัน

นอกจากเงินแล้ว ยังได้ขุดพบ ทอง ทองแดง และตะกั่ว ฯลฯ อีกด้วย

มรดกโลก[แก้]

เหมืองเงินอิวะมิได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "เหมืองเงินอิวะมิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ พ.ศ. 2550 ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (v) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลา

อ้างอิง[แก้]