เนื้องอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื้องอก (อังกฤษ: tumor หรือ tumour) หมายถึง ก้อนของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเนื้อร้าย (อาจเป็นมะเร็ง, malignant tumors) หรือเป็นเนื้องอกไม่ร้าย (ไม่เป็นมะเร็ง, benign tumors) เนื้องอกอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การกลายพันธุ์ การแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ หรือ ไวรัสบางประเภท เช่น Human papilloma virus (HPV) ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

เนื้องอก ประกอบด้วย เซลล์ประเภทต่างๆ หมายรวมถึง เนื้องอกที่เป็นถุงน้ำ หรือก้อนตุ่มไตที่ผิดปกติ ที่เรียกว่า ซีสต์ (Cyst) อาจเกิดได้จากการรับประทานอาหารที่เร่งการแบ่งตัวของเซลล์ การได้รับสารเคมี หรือกัมมันตรังสี

การกำจัดเนื้องอกสามารถทำได้โดยการผ่าตัด การรับประทานยาเพื่อให้เนื้องอกยุบลงหรือหยุดการเติบโต การลดการรับประทานอาหารที่เป็นต้นเหตุในบางราย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบการเกิดของเนื้องอกได้ในระดับหนึ่ง เรียกว่า ตัวบ่งชี้เนื้องอก หรือ Tumor Marker ซึ่งเป็นการตรวจจากเลือด หรือสารคัดหลั่ง (biological fluid) แต่เป็นการตรวจเบื้องต้นทางชีวเคมี เพื่อหาสารที่ไม่พบในภาวะปรกติ หรือเป็นสารปรกติในร่างกาย แต่มีปริมาณเพิ่มสูงมากผิดไปจากปรกติ