เทวีศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทวีศรี

เทวีศรี (ชวา: Dewi Sri เดวี ซรี) หรือ ศรีเทวี (ชวา: Shridevi ซรี เดวี) หรือ ไญ โปฮาจี ซังฮฺยัง อัสรี (ซุนดา: Nyai Pohaci Sanghyang Asri) เป็นเทวีผู้อุปถัมภ์ความอุดมสมบูรณ์และพืชพันธุ์ธัญญาหารตามความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวชวา, ซุนดา และบาหลีก่อนการรับศาสนาฮินดูและอิสลาม ทำนองเดียวกับคติโพสพของไทย

ครั้นหลังการรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เทวีศรีถือว่าเป็นพระภาคหนึ่งของพระลักษมี และยังคงบูชากันอย่างแพร่หลายในหมู่เกาะบาหลี และชวา