ข้ามไปเนื้อหา

ลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เชื่อว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่ต่าง ๆ กัน โดยผู้เขียนที่ใช้ชื่อว่าดิโอนิสิอัสสมาชิกสภาอาเรโอปากัส (Dionysius the Areopagite d.ca. 500) ได้แบ่งลำดับชั้นของเหล่าทูตสวรรค์เหล่านี้ไว้ 3 ชั้น (เอก, โท, ตรี) แต่ละชั้นก็มีอีก 3 คณะที่ทำหน้าที่ต่างๆกัน ดังนั้น จึงถือว่าทูตสวรรค์มีลำดับชั้นถึง 9 ลำดับ[1] เรียกรวม ๆ ว่าทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์ก็ถือเป็นชื่อชั้นหนึ่งในเก้าชั้นนั้นด้วย

ชั้นเอก วงศ์ที่ 1[แก้]

ประกอบไปด้วย

คณะเสราฟิม (Seraphim)

ทูตสวรรค์ในพันธสัญญาเดิม รากศัพท์มาจากคำว่า seraph อันแปลว่าลุกไหม้ ที่ได้ชื่อนี้เพราะมีแสงสว่างอันเจิดจ้า ราวกับกำลังจะลุกไหม้ มีร่างกายสูงใหญ่ มี 6 ปีก 1 คู่สำหรับบิน 1 คู่สำหรับปกป้องดวงตาจากการมองพระเป็นเจ้าโดยตรง และอีก 1 คู่สำหรับปกคลุมเท้า เสราฟิมมักจะอยู่รายรอบบัลลังค์แห่งพระเจ้า เสราฟิม (Seraphim)

เสราฟิมมักจะถูกเปรียบเป็นราชาหรือเจ้าชายของทูตสวรรค์แห่งแสงและเหมือนพี่ใหญ่ของทูตสวรรค์ทั้งหมด ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่เรียกว่า "the Thrice Holy" เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า

คณะเครูบหรือ เชรูบ (Cherubim)

เครูบมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนบัลลังก์แห่งพระเจ้า หรือทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองดูแล ปรากฏในหนังสือเอเสเคียล (the book of Ezekiel) ว่าเป็นผู้ค้ำจุนบัลลังก์แห่งพระเจ้า และ กองทหารรถศึกของพระเจ้า ปรากฏในหนังสือปฐมกาล ในฐานะผู้ดูแลสวนเอเดน และป้องกันไม่ให้มนุษย์กลับมายังสวนอีเดนอีกครั้ง บางครั้งทูตสวรรค์ในระดับนี้ก็ปรากฏตัวในรูปแบบของความเมตตากรุณาด้วย ในคติความเชื่อของยิวและคริสต์ เครูบ เป็นทูตสวรรค์ระดับถัดมาจากเสราฟิมมี 4 ปีก 4 ใบหน้า ได้แก่ มนุษย์ วัว สิงโต อินทรี โดยปกติจะสวมชุดยาวสีน้ำเงิน ในขณะที่เสราฟิม สวมสีแดง

คณะบัลลังก์ หรือ อาสนเทพ/โอฟานิม (Thrones)

ตามนิทานของชาวยิวเทวัญคณะนี้มี 70 ตำแหน่ง คอยปกป้องพระบัลลังก์ของพระยาห์เวห์เทวัญเหล่านี้บางองค์ได้มีส่วนสมคบกันก่อกบฏต่อพระเจ้าและได้กลายเป็นปีศาจหรือเทวทูตตกสวรรค์ไปก็มี จะเห็นได้ว่าแม้สมาชิกสวรรค์เองก็เห็นผิดเป็นชอบได้เหมือนกัน

ชั้นโท วงศ์ที่ 2[แก้]

ประกอบไปด้วย

คณะหัวหน้า หรือ ขัตติยเทพ (Dominations)

ทูตสวรรค์คณะนี้มีหน้าที่คอยจัดสรรและมอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่บรรดาเทวดาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า สัญลักษณ์แห่งอำนาจของพวกเขาคือ คฑาและลูกโลก

คณะคุณธรรม หรือ ธรรมเทพ/ความดี (Virtues)

ตามนิทานของชาวยิว หน้าที่หลักของเทวัญคณะนี้คือการทำอัศจรรย์ต่าง ๆ ในโลก บทบาทนี้พบได้ในหนังสือกิจการของอัครทูต 1.10

คณะอำนาจ หรือ อิทธิเทพ (Powers)

ทูตสวรรค์หมวดนี้มีหน้าที่ดังทหารกล้าคอยต่อสู้กับปีศาจ และคอยปกป้องโลกไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของปีศาจ แต่บางครั้งก็พลาดท่าตกเป็นตัวร้ายเสียเองก็มี เช่นที่บันทึกไว้ในจดหมายถึงชาวโรม 8.38-39

ชั้นตรี วงศ์ที่ 3[แก้]

อัครทูตสวรรค์กาเบรียลแจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์พรหมจารี
คณะปกครอง หรือ ศักดิเทพ (Principalities)

ชื่อของทูตสวรรค์หมวดนี้มาจากภาษากรีกเก่าซึ่งแปลได้ว่า ผู้ปกครอง (Rulers) หน้าที่ของพวกเขาคือคอยปกป้องศาสนา คอยดลใจบรรดาผู้นำประชาชนให้ตัดสินใจนำผู้อื่นไปในทางที่ถูกต้องในพระคัมภีร์กล่าวถึงเทวัญ กลุ่มนี้ว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจทั้งทางดีและร้าย (อฟ 6.12: 2.22) มีประมุขได้แก่ อนาเอล ฮามิเอล และ Nisroch (ต่อมาได้กลายเป็นเทพตกสวรรค์) ว่ากันว่า ฮามิเอลเป็นผู้มารับผู้เผยพระวจนะเอโนค (Enoch) พามาสู่สรวงสวรรค์หลังจากที่เอโนคถึงแก่กรรม ทูตสวรรค์องค์อื่น ๆ ในวงศ์นี้ ได้แก่ Cervill (เซอร์วิลล์) มีชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งความแข็งแรง ผู้ช่วยเหลือกษัตริย์ดาวิดในสงครามที่ปะทะกับ โกลิอัท

คณะอัครทูตสวรรค์ (Archangels)

Archangels ถ้าแปลตามตำแหน่งแปลได้ว่าหัวหน้าทูตสวรรค์ แต่หน้าที่จริง ๆ นั้นไม่มีใครทราบ มีบันทึกถึงบทบาทและชื่อของอัครทูตสวรรค์เหล่านี้ว่ามี อัครทูตสวรรค์มีคาเอล (ปราบทูตสวรรค์กบฏอื่น ๆ) ราฟาเอล (ปรากฏในหนังสือโทบิต) ทูตสวรรค์กาเบรียล (ช่วยดาเนียลเข้าใจนิมิตที่เห็น และเป็นผู้แจ้งสาส์นแก่พระนางมารีย์ถึงการรับเอากายของพระบุตร) หนังสือเอโนคบทที่ 1 กล่าวว่าทูตสวรรค์คณะนี้มี 7 องค์คือ มีคาเอล กาเบรียล ราฟาเอล อูรีเอล ซารีเอล เรมีเอล ราเกล

คณะทูตสวรรค์ (Angels)

คำว่า "ทูตสวรรค์" ที่ใช้และพบทั่วไปในพระคัมภีร์อยู่หมู่ทูตสวรรค์คณะนี้ ทูตสวรรค์คณะนี้มีมากมายและมีหน้าที่หลายอย่างเช่น คอยปกป้องดูแลมนุษย์

อ้างอิง[แก้]

  1. "หน้าที่อ้างอิงเรื่องเทวดา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-13. สืบค้นเมื่อ 2006-11-19.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]