เจ้าหญิงเซะสึโกะ พระชายาในเจ้าชายยะซุฮิโตะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าหญิงเซะสึโกะ
Princess Chichibu Setsuko.jpg

พระอิสริยยศ เจ้าหญิงพระชายา
ฐานันดรศักดิ์ ชินโนฮิ
ราชวงศ์ ญี่ปุ่น (เสกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 9 กันยายน พ.ศ. 2452
วอลทัน-ออน-เทมส์ มณฑลเซอร์รีย์ สหราชอาณาจักร
สิ้นพระชนม์ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2538 (85 ปี)
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พระบิดา สึเนะโอะ มะสึไดระ
พระมารดา โนะบุโกะ นะเบะชิมะ
พระสวามี เจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชายชิชิบุ (2471–2496)

เจ้าหญิงเซะสึโกะ พระชายาในเจ้าชายยะซุฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 雍仁親王妃勢津子 Yasuhito Shinnōhi Setsuko ?; 9 กันยายน พ.ศ. 2452 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2538) พระนามเดิม เซะสึโกะ มะสึไดระ (ญี่ปุ่น: 松平節子 Matsudaira Setsuko ?) เป็นพระชายาในเจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชายชิชิบุ พระราชโอรสในจักรพรรดิไทโชและจักรพรรดินีเทเม

ทั้งนี้พระองค์เป็นพระประยูรญาติของเจ้านายหลายพระองค์ อาทิ เจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ (ต่อมาคือจักรพรรดินีโคจุง) และเจ้าหญิงมะซะโกะแห่งนะชิโมะโตะ (ต่อมาคือเจ้าหญิงพังจา พระชายาในมกุฎราชกุมารอึยมิน) และยังเป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นที่พระราชวงศ์อังกฤษโปรดปราน โดยเฉพาะเจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ออกพระโอษฐ์อยู่เสมอว่าเจ้าหญิงเซะสึโกะเป็น "พระอัยยิกาชาวญี่ปุ่น"[1]

พระประวัติ[แก้]

พระประวัติตอนต้นและพื้นฐานครอบครัว[แก้]

เจ้าหญิงเซะสึโกะประสูติเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2452 ณ วอลทัน-ออน-เทมส์ มณฑลเซอร์รีย์ สหราชอาณาจักร เป็นธิดาของสึเนะโอะ มะสึไดระ ผู้เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐ, เกรตบริเตน และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักพระราชวังญี่ปุ่น กับโนะบุโกะ (สกุลเดิม นะเบะชิมะ) ภริยา

แม้พระองค์จะมีพระชาติกำเนิดเป็นสามัญชน แต่บุรพชนทั้งฝ่ายพระชนกและพระชนนีก็ล้วนแต่สืบสันดานมาแต่ตระกูลขุนนางและชนชั้นสูงเก่าแก่ของญี่ปุ่น อาทิ คะตะโมะริ มะสึไดระ พระอัยกาฝ่ายพระชนก เป็นไดเมียวแห่งไอซุ และตระกูลมะสึไดระก็เป็นสาขาย่อยของตระกูลโทะกุงะวะ ส่วนนะโอะฮิโระ นะเบะชิมะ พระอัยกาฝ่ายพระชนนี เป็นไดเมียวแห่งซะงะ และอิสึโกะ พระมาตุจฉาเป็นพระชายาในเจ้าชายโมะริมะซะ เจ้าชายนะชิโมะโตะ มีพระธิดาคือเจ้าหญิงมะซะโกะแห่งนะชิโมะโตะ (ต่อมาคือเจ้าหญิงพังจา พระชายาในมกุฎราชกุมารอึยมิน) และเจ้านายพระองค์นี้ยังเป็นพระปิตุลาของเจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ (ต่อมาคือจักรพรรดินีโคจุง)[2]

ในปี พ.ศ. 2468 เจ้าหญิงทรงเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนซิดเวลเฟรนส์ (Sidwell Friends School) ในวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ ช่วงปี พ.ศ. 2468-2471 เพราะย้ายตามพระชนกผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐในขณะนั้น[3] ครั้นเมื่อนิวัตมาตุภูมิ จักรพรรดินีเทเมทรงเลือกพระองค์ไว้สำหรับเสกสมรสกับเจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชายชิชิบุ แต่เพราะพระสถานะไม่เหมาะสมกัน ด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงเซะสึโกะจึงถูกยกเป็นบุตรบุญธรรมของไวเคานต์โมะริโอะ มะสึไดระ พระปิตุลาที่เป็นขุนนางผู้สูงชั้นกว่าพระชนก เพื่อลดความไม่เหมาะสมกับการเสกสมรสเข้าไปในพระราชวงศ์ หลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงเซะสึโกะจึงมีพระสถานะเป็นบุตร (บุญธรรม) ของไวเคานต์[4]

เสกสมรส[แก้]

เจ้าชายชิชิบุและพระชายาในพระราชพิธีเสกสมรส

เจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชายชิชิบุเสกสมรสกับเจ้าหญิงเซะสึโกะเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2471 พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าหญิงพระชายา พระองค์ทรงครรภ์เพียงครั้งเดียวและทรงตก และมิได้ประสูติพระโอรส-ธิดาอีกเลยแม้แต่พระองค์เดียว[5]

พ.ศ. 2480 เจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชายชิชิบุและพระชายาได้ประกอบพระกรณียกิจเป็นตัวแทนของพระราชวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อาทิเดือนพฤษภาคมได้เสด็จไปร่วมพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักรกับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ หลังจากนั้นได้เสด็จเยือนประเทศสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ในฐานะพระอาคันตุกะในพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 และสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา และในช่วงท้ายของการเสด็จเยือน เจ้าชายชิชิบุเสด็จไปเนือร์นแบร์กเพื่อเข้าพบอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ส่วนเจ้าหญิงเซะสึโกะประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งโดยส่วนพระองค์นั้นทรงรักสหรัฐและอังกฤษ ซึ่งอย่างหลังนี้เห็นจะเป็นที่โปรดที่สุด เพราะพระองค์นั้นนิยมอังกฤษ (anglophile) และทรงรู้สึกเศร้าพระทัยยิ่งที่จักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นเลือกเข้าฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ปัจฉิมวัย[แก้]

เจ้าหญิงเซะสึโกะทรงอยู่อย่างลำพัง หลังเจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชายชิชิบุ พระสวามีได้สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2496 เนื่องจากวัณโรค หลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงเซะสึโกะได้ทรงงานในกิจการต่าง ๆ เป็นต้นว่า เป็นองค์ประธานของสมาคมเพื่อการป้องกันวัณโรค (Society for the Prevention of Tuberculosis), องค์ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริเตน-ญี่ปุ่น, องค์ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสวีเดน-ญี่ปุ่น และเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์สภากาชาดญี่ปุ่น

ทั้งนี้เจ้าหญิงเซะสึโกะทรงมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและประเทศสวีเดนแบบกึ่งทางการหลายครั้ง

เจ้าหญิงเซะสึโกะ พระชายาฯ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ด้วยอาการพระหทัยพิการ สิริพระชันษา 85 ปี[6] และมีพระราชพิธีปลงพระศพ ณ ป่าช้าโทะชิมะงะโอะกะ แขวงบุงเกียว โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น[5]

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • เดอะออนะระเบิลเซะสึโกะ มะสึไดระ (9 กันยายน พ.ศ. 2452 – 28 กันยายน พ.ศ. 2471)
  • เจ้าหญิงเซะสึโกะ พระชายาฯ (28 กันยายน พ.ศ. 2471 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2538)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Dorothy Britton. "Prince and Princess Chichibu, Two Lives Lived Above and Below the Clouds". Japan Society of the UK (ใน อังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2560. 
  2. Ancestry - Princess Nashimoto Masako
  3. เอเลนอร์ โรสเวลต์. "28 พฤษภาคม 2496". My Day column (ใน อังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2560. 
  4. Deceased Members and Former Members of the Imperial Family
  5. 5.0 5.1 Matsudaira Setsuko Chichibu
  6. Deceased Members and Former Members of the Imperial Family

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]