เขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือ

พิกัด: 43°42′41″N 44°48′22″E / 43.7114°N 44.8061°E / 43.7114; 44.8061
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือ

เขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือ (รัสเซีย: Се́веро-Кавка́зский федера́льный о́круг; อังกฤษ: North Caucasian Federal District) เป็น 1 ใน 9 เขตสหพันธ์ของประเทศรัสเซีย เขตสหพันธ์นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยแยกพื้นที่จากเขตสหพันธ์ใต้เมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2010[1] มีพื้นที่ทั้งหมด 9,428,826 ตารางกิโลเมตร (3,640,490 ตารางไมล์)* และมีประชากรทั้งหมด 2,854,040 คน

เขตการปกครอง[แก้]

# ธง เขตการปกครอง พื้นที่
กม2
ประชากร
ปี ค.ศ. 2012
เขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือ
1 สาธารณรัฐดาเกสถาน 50,300 2,931,291
2 สาธารณรัฐอิงกูเชเตีย 3,750 429,458
3 สาธารณรัฐคาบาร์ดีโน-บัลคาเรีย 12,500 859,149
4 สาธารณรัฐคาราไช-เชียร์เคสส์ (คาราไช-เชียร์เคสเซีย) 14,100 474,787
5 สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย–อะลาเนีย 8,000 709,398
6 ดินแดนสตัฟโรปอล 66,500 2,786,727
7 สาธารณรัฐเชเชน (เชชเนีย) 17,300 1,303,423

อ้างอิง[แก้]

  1. Президент Российской Федерации. Указ №849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе», в ред. Указа №82 от 19 января 2010 г «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти"». Вступил в силу 13 мая 2000 г. Опубликован: "Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112, 15 мая 2000 г. (President of the Russian Federation. Decree #849 of May 13, 2000 On the Plenipotentiary Envoy of the President of the Russian Federation in a Federal District, as amended by the Decree #82 of January 19, 2010 On Amending the Registry of the Federal Districts Approved by the Decree #849 of the President of the Russian Federation of May 13, 2000 and the Decree #724 of the President of the Russian Federation of May 12, 2008 "Issues of the System and the Structure of the Federal Bodies of Executive Power". Effective as of May 13, 2000.).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

43°42′41″N 44°48′22″E / 43.7114°N 44.8061°E / 43.7114; 44.8061