เขตปกครองตนเองของประเทศรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เขตปกครองตนเอง (รัสเซีย: автономный округ) เป็นหน่วยองค์ประกอบประเภทหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย และในขณะเดียวกันก็เป็นเขตการปกครองประเภทหนึ่งของหน่วยองค์ประกอบอื่น ๆ ณ ค.ศ. 2014 รัสเซียมีเขตปกครองตนเอง 4 แห่งจาก 85 หน่วยองค์ประกอบ เขตปกครองตนเองชูคอตคาเป็นเขตปกครองตนเองเพียงเขตเดียวที่ไม่ได้ขึ้นกับแคว้นใด ๆ ส่วนเขตปกครองตนเองอีกสามเขตได้แก่ เขตปกครองตนเองเนเนตส์ของแคว้นอาร์ฮันเกลสค์, เขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนตส์และเขตปกครองตนเองฮันตี-มันซี–ยูกราของแคว้นตูย์เมน

รายชื่อ[แก้]

ธง แผนที่ ชื่อ
ชื่อในประเทศ
เมืองหลวง
ประชากร
(ค.ศ. 2010)[1]
เนื้อที่
วันที่
จัดตั้ง
ธงเขตปกครองตนเองชูคอตคา
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองชูคอตคาในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองชูคอตคา

รัสเซีย: Чукотский Автономный Округ (Chukotskiy Avtonomny Okrug)

ชูคอต: Чукоткакэн Aвтономныкэн Округ (Chukotkaken Avtonomnyken Okrug)
อะนาดืยร์

รัสเซีย: Анадырь (Anadyr)

ชูคอต: Кагыргын (Kagyrgyn)
50,526 721,481 ตร.กม. (278,565 ตร. ไมล์) 10 ธันวาคม 1930
ธงเขตปกครองตนเองเนเนตส์
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองเนเนตส์ในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองเนเนตส์

รัสเซีย: Ненецкий Автономный Округ (Nenetskiy Avtonomny Okrug)

เนเนตส์: Ненёцие Aвтономной Ӈокрук (Nenjocije Awtonomnoj Ŋokruk)
นาเรียน-มาร์

รัสเซีย: Нарьян-Мар (Naryan-Mar)

เนเนตส์: Няръянa Mарˮ (Nyar'yana Marq)
42,090 176,810 ตร.กม. (68,267 ตร.ไมล์) 15 กรกฎาคม 1929
ธงเขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนตส์
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนตส์ในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนตส์

รัสเซีย: Ямало-Ненецкий Автономный Округ (Yamalo-Nenetskiy Avtonomny Okrug)

เนเนตส์: Ямалы-Ненёцие Aвтономной Ӈокрук (Yamaly-Nenyotsiye Avtonomnoj Ŋokruk)
ซาเลฮาร์ด

รัสเซีย: Салехард (Salekhard)

เนเนตส์: Саляʼ Xарад (Salja’ Harad)
522,904 769,250 ตร.กม. (297,009 ตร.ไมล์) 10 ธันวาคม 1930
ธงเขตปกครองตนเองฮันตี-มันซี–ยูกรา
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองฮันตี-มันซี–ยูกราในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองฮันตี-มันซี–ยูกรา

รัสเซีย: Ханты-Мансийский Автономный Округ (Khanty-Mansiyskiy Avtonomny Okrug)

ฮันตี: Хӑнты-Мансийской Aвтономной Округ (Ȟănty-Mansijskoj Avtonomnoj Okrug)

มันซี: Ханты-Мансийский Автономный Округ (Hanty-Mansijskij Avtonomnyj Okrug)
ฮันตี-มันซิสค์

รัสเซีย: Ханты-Мансийск (Khanty-Mansiysk)

ฮันตี: Ёмвоҷ (Yomvoḉ)

มันซี: Абга (Abga)
1,532,243 534,801 คร.กม. (206,488 ตร.ไมล์) 10 ธันวาคม 1930

อดีตเขตปกครองตนเอง[แก้]

ธง แผนที่ ชื่อ
ชื่อในประเทศ
เมืองหลวง
ประชากร
เนื้อที่
ปี
ธงเขตปกครองตนเองโคมี-เปียร์เมียค
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองโคมี-เปียร์เมียคในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองโคมี-เปียร์เมียค

รัสเซีย: Коми-Пермяцкий Автономный Округ (Komi-Permyatskiy Avtonomny Okrug)

โคมี-เปียร์เมียค: Коми-Пермяцкöй Aвтономнöй Округ (Komi-Permjacköj Avtonomnöj Okrug)
คูดึมคาร์

รัสเซีย: Кудымкар (Kudymkar)

โคมี-เปียร์เมียค: Кудымкöр (Kudymkör)
132,824 (2005) 32,770 ตร.กม. (12,653 ตร.ไมล์) 1930–2005
ธงเขตปกครองตนเองโคเรียค
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองโคเรียคในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองโคเรียค

รัสเซีย: Корякский Автономный Округ (Koryakskiy Avtonomny Okrug)

โคเรียค: Чав’чываокруг (Čav’čyvaokrug)
ปาลานา

รัสเซีย: Палана (Palana)

โคเรียค: Пылылъын (Pylylʺyn)
22,580 (2007) 292,600 ตร.กม. (112,973 ตร.ไมล์) 1930–2007
ธงเขตปกครองตนเองไตมีร์
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองไตมีร์ในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองไตมีร์

รัสเซีย: Таймырский Автономный Округ (Taymyrskiy Avtonomny Okrug) ดูดินคา

รัสเซีย: Дудинка (Dudinka)
38,372 (2007) 879,929 ตร.กม. (339,742 ตร.ไมล์) 1930–2007
ธงเขตปกครองตนเองอะกิน-บูเรียต
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองอะกิน-บูเรียตในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองอะกิน-บูเรียต

รัสเซีย: Агинский Бурятский Автономный Округ (Aginskiy Buryatskiy Avtonomny Okrug)

บูร์ยัต: Агын Буряадай Aвтономито Tойрог (Agyn Buryaaday Avtonomito Toyrog)
อะกินสโคเย

รัสเซีย: Агинское (Aginskoye)

บูร์ยัต: Ага (Aga)
76,383 (2008) 19,592 ตร.กม. (7,565 ตร.ไมล์) 1937–2008
ธงเขตปกครองตนเองอุสต์-ออร์ดินสกีบูเรียต
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองอุสต์-ออร์ดินสกีบูเรียตในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองอุสต์-ออร์ดินสกีบูเรียต

รัสเซีย: Усть-Ордынский Бурятский Автономный Округ (Ust’-Ordynskiy Avtonomny Okrug)

บูร์ยัต: Усть-Ордын Буряадай Aвтономито Tойрог (Ust’-Ordyn Buryaaday Avtonomito Toyrog)
อุสต์-ออร์ดินสกี

รัสเซีย: Усть-Ордынский (Ust-Ordynsky)

บูร์ยัต: Ордын Адаг (Ordyn Adag)
134,320 (2008) 22,400 ตร.กม. (8,649 ตร.ไมล์) 1937–2008
ธงเขตปกครองตนเองเอเวนค์
แผนที่แสดงเขตปกครองตนเองเอเวนค์ในประเทศรัสเซีย
เขตปกครองตนเองเอเวนค์

รัสเซีย: Эвенкийский Автономный Округ (Evenkiyskiy Avtonomny Okrug)

เอเวนค์: Эведы Автомоды Округ (Ēvēde Avtōmōde Okrug)
ตูรา

รัสเซีย: Тура (Tura)

เอเวนค์: Typy (Turu)
16,979 (2007) 763,197 ตร.กม. (294,672 ตร.ไมล์) 1930–2007

อ้างอิง[แก้]

  1. "2010 All-Russian Population Census" (PDF). All-Russian Population Census (ภาษารัสเซีย). 2011-12-22. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-03-03. สืบค้นเมื่อ 2019-05-12.