เมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์

Mecklenburg-Strelitz
พ.ศ. 2244–พ.ศ. 2461
ธงชาติ
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
แกรนด์ดัชชีแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
แกรนด์ดัชชีแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
สถานะดัชชี
ต่อมาแกรนด์ดัชชี
เมืองหลวงนอยชเตรลิทซ์
ภาษาทั่วไปภาษาเยอรมัน
การปกครองราชาธิปไตย
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
พ.ศ. 2244
• สิ้นสุด
พ.ศ. 2461
ประชากร
103000
ถัดไป
เสรีรัฐเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์

เมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์ (Mecklenburg-Strelitz) เป็นดัชชีและแกรนด์ดัชชีต่อมาในทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี ซึ่งประกอบไปด้วยเขตเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์ในปัจจุบัน (เมืองชตาร์การ์เดอร์ลันด์ในประวัติศาสตร์) อันมีพรมแดนติดต่อกับบริเวณเมืองเฟือร์ชเตนแบร์กในแคว้นบรันเดินบวร์คปัจจุบันและพื้นที่รอบเมืองรัทเซบูร์กในแคว้นชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ในปัจจุบัน