อันดับไก่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับไก่
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: อีโอซีน-โฮโลซีน, 45–0Ma
Stavenn Lophura nycthemera 01.jpg
ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera) สมาชิกในอันดับนี้ ที่อยู่ในวงศ์ Phasianidae ในวงศ์ใหญ่ Phasianoidea
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Aves
อันดับ: Galliformes
Temminck, 1820
วงศ์ใหญ่
ชื่อพ้อง[1]
  • Gallimorphae
  • Galli
  • Opisthocomi
  • Craciformes

อันดับไก่ เป็นอันดับของสัตว์ปีกอันดับหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Galliformes

สัตว์ปีกหรือนกในนี้มีขนาดลำตัวตั้งแตเล็กมากจนถึงใหญมาก ตั้งแต่ 12 – 223 เซนติเมตร จะงอยปากสั้น ปลายปากทู จะงอยปากบนโคงเล็กนอย รูจมูกไมทะลุถึงกัน ขาใหญ แขงปกคลุมดวยเกล็ดแบบเกล็ดซอน นิ้วหลังอยูในระดับเดียวกับนิ้วหนา เล็บทู ปกสั้น ปลายปกมนและเวาเขาขางใน ขนปลายปกแข็งและโคง มี 10 เสน และมีขนกลางปกเสนที่ 5 ขนหางมี 8 – 32 เสน ขนแตละเสนมีแกนขนรอง ตัวเต็มวัยลำตัวมีขนอุยปกคลุมหาง ๆ ตอมน้ำมันเปนพุมขน แตบางชนิดก็ไมเปนพุมขน

มีพฤติกรรมเป็นนกที่คุยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดิน อาศัยตามตนไม อาหารไดแก เมล็ดธัญพืช ผลไม เมล็ดพืช แมลง และสัตวขนาดเล็ก ทำรังตามพื้นดินหรือกิ่งไม วางไขคราวละ 1 – 20 ฟอง ไขมีสีเนื้อหรือสีขาว อาจมีลายจุด ลูกอ่อนในระยะแรกเกิดมีขนอุยปกคลุมเต็มลำตัว สามารถเดินตามพอแมไปหาอาหารไดทันทีหลังจากขนแหง [2]

การจำแนก[แก้]

จำแนกออกได้เป็น 3 วงศ์ใหญ่ [2](แยกย่อยได้เป็นวงศ์ได้ทั้งหมด 5 วงศ์[1]) ในประเทศไทยพบเพียงวงศ์เดียวเท่านั้น และพบทั้งหมด 26 ชนิด[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Galliformes". itis. สืบค้นเมื่อ 1 May 2014. 
  2. 2.0 2.1 "1. อันดับไก (Order Galliformes)". อนุกรมวิธานและสถานภาพของนกประจำถิ่นในปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 1 May 2014. 
  3. Madge, Steve; McGowan, Phil (2002). Pheasants, Partridges and Grouse. Christopher Helm. ISBN 0-7136-3966-0. 
  4. Clarke, Julia A. (2004): Morphology, Phylogenetic Taxonomy, and Systematics of Ichthyornis and Apatornis (Avialae: Ornithurae). Bulletin of the American Museum of Natural History 286: 1–179 PDF fulltext
  5. Agnolin, Federico L.; Novas, Fernando E. & Lio, Gabriel (2006): Neornithine bird coracoid from the Upper Cretaceous of Patagonia. Ameghiniana 43(1): 245–248. HTML fulltext

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]