อนุสัญญาบาเซล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อนุสัญญาบาเซิล)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สนธิสัญญาบาเซิล

อนุสัญญาบาเซล (อังกฤษ: Basel Convention) ชื่อเต็ม อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งมุ่งหมายจะลดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย (hazardous waste) จากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการถ่ายโอนของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศด้อยพัฒนา แต่อนุสัญญานี้ไม่ได้ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของเสียกัมมันตรังสี (radioactive waste) อนึ่ง อนุสัญญานี้ประสงค์จะลดปริมาณและความเป็นพิษของของเสียที่ก่อกำเนิดขึ้น (wastes generated) กับทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า ของเสียจะได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใกล้เคียงสอดคล้องกับแหล่งก่อกำเนิด (source of generation) ของของเสียนั้นให้มากที่สุด ตลอดจนใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาในการบริหารจัดการของเสียอันตรายและของเสียอย่างอื่นที่ประเทศเหล่านั้นก่อกำเนิดขึ้นด้วย

อนุสัญญานี้เปิดให้ลงนามเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1989 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 และเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 มีภาคีเป็นรัฐ 186 รัฐ และกลุ่มรัฐอีก 1 กลุ่ม คือ สหภาพยุโรป ส่วนเฮติและสหรัฐลงนามแล้วแต่ยังไม่ให้สัตยาบัน[1][2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Status as at 13 January 2013". United Nations Treaty Database. Archived from the original on 9 September 2012. สืบค้นเมื่อ 13 January 2013.
  2. "Parties to the Basel Convention". www.basel.int. Archived from the original on 14 June 2013. สืบค้นเมื่อ 31 May 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]