ข้ามไปเนื้อหา

พิธีสารไนโตรเจนออกไซด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิธีสารว่าด้วยการควบคุมปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์
Nitrogen Oxide Protocol
วันลงนาม31 ตุลาคม ค.ศ. 1988
ที่ลงนามโซเฟียในประเทศบัลแกเรีย
วันมีผล14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991
ผู้ลงนามประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ภาคีประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

พิธีสารอนุสัญญาว่าด้วยมลพิษข้ามแดนระยะยาว ค.ศ. 1979 เกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยหรือระบายข้ามแดนซึ่งไนโตรเจนออกไซด์ (Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Transboundary Fluxes) หรือ พิธีสารไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide Protocol) คือสนธิสัญญาพหุภาคีที่ลงนามโดยกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ที่เมืองโซเฟียในประเทศบัลแกเรีย พิธีสารใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991

ประเทศผู้ลงนาม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 บทความนี้รวมเอางานสาธารณสมบัติจากเว็บไซต์หรือเอกสารของ เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก "2003 edition"