ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนีคุณภาพอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมอกควันในประเทศคาซัคสถาน ที่ส่งผลให้ค่าเอคิวไอสูง
ไฟป่าที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ค่าเอคิวไอสูง

ดัชนีคุณภาพอากาศ (air quality index) หรือ AQI เป็นค่าที่หน่วยงานรัฐบาล[1] ใช้ในการสื่อสารกับประชาชนในส่วนของมลพิษทางอากาศ[2][3] ดัชนีของแต่ละประเทศจะมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกัน คุณภาพอากาศที่แย่ลงจะทำให้ดัชนีมีค่าสูงขึ้น

การใช้งาน[แก้]

การคำนวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศได้รับค่ามาจากเครื่องวัดอากาศ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยค่าดัชนีจะมีการอ้างอิงตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ[4] ค่าที่เกิดขึ้นมักจะแสดงผลเป็นช่วงของค่า และมักแสดงผลตามรหัสสี

ดัชนีแบ่งตามประเทศ[แก้]

ยุโรป[แก้]

ทวีปยุโรปมีการใช้ ดัชนีคุณภาพอากาศทั่วไป (Common Air Quality Index) หรือ CAQI มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 โดยจำแนกออกเป็นห้าระดับดังนี้:

ลักษณะเชิงคุณภาพ ดัชนี ความหนาแน่นมลภาวะรายชั่วโมง (ไมโครกรัม/ม3)
NO2 PM10 O3 PM2.5
ต่ำมาก 0–25 0–50 0–25 0–60 0–15
ต่ำ 25–50 50–100 25–50 60–120 15–30
กลาง 50–75 100–200 50–90 120–180 30–55
สูง 75–100 200–400 90–180 180–240 55–110
สูงมาก >100 >400 >180 >240 >110

ประเทศจีน[แก้]

การควบคุมคุณภาพอากาศภายในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยจำแนกออกเป็นหกระดับดังนี้:

ค่า AQI ระดับมลภาวะทางอากาศ ประเภท ผลต่อสุขภาพ ข้อแนะนำ
0–50 ระดับ 1 ดีมาก ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนทำกิจกรรมนอกอาคารได้ตามปกติ
51–100 ระดับ 2 ดี มลภาวะบางประเภทอาจส่งผลเล็กน้อยกับคนจำนวนน้อยที่อ่อนไหวง่าย เฉพาะคนจำนวนน้อยที่อ่อนไหวมากเท่านั้นที่ควรลดกิจกรรมนอกอาคาร
101–150 ระดับ 3 มลภาวะเล็กน้อย คนแข็งแรงอาจมีอาการระคายเคืองบ้างเล็กน้อย คนที่อ่อนไหวอาจได้รับผลกระทบเล็กน้อยหรือบางส่วน เด็ก ผู้สูงวัย และบุคคลที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ ควรลดการออกกำลังกายหนักนอกอาคาร
151–200 ระดับ 4 มลภาวะปานกลาง คนอ่อนไหวอาจมีอาการแย่ขึ้น ระบบหายใจและหัวใจของคนแข็งแร็งอาจได้รับผลกระทบ เด็ก ผู้สูงวัย และบุคคลที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ ควรงดการออกกำลังกายหนักนอกอาคาร ส่วนบุคคลทั่วไปควรลดกิจกรรมนอกอาคารลงพอประมาณ
201–300 ระดับ 5 มลภาวะหนัก คนแข็งแรงอาจแสดงอาการร่วม คนที่เป็นโรคระบบหายใจหรือโรคหัวใจจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ และต้องใช้ความอดกลั้นในการทำกิจกรรมต่างๆ เด็ก ผู้สูงวัย และบุคคลที่เป็นโรคปอดและโรคหัวใจ ควรอยู่แต่ในอาคารและงดกิจกรรมนอกอาคาร ส่วนบุคคลทั่วไปควรลดกิจกรรมนอกอาคาร
>300 ระดับ 6 เลวร้าย คนแข็งแรงต้องใช้ความอดกลั้นในการทำกิจกรรมต่างๆและอาจแสดงอาการจนสังเกตได้ และอาจทำให้คนแข็งแรงเกิดความเจ็บป่วย เด็ก ผู้สูงวัย และผู้ป่วควรอยู่แต่ในอาคารและงดการออกแรงมาก ส่วนบุคคลทั่วไปควรงดกิจกรรมนอกอาคาร

อ้างอิง[แก้]

  1. "International Air Quality". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-06-12. สืบค้นเมื่อ 20 August 2015.
  2. National Weather Service Corporate Image Web Team. "NOAA's National Weather Service/Environmental Protection Agency - United States Air Quality Forecast Guidance". สืบค้นเมื่อ 20 August 2015.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-10-18. สืบค้นเมื่อ 2018-04-05.
  4. "Step 2 - Dose-Response Assessment". สืบค้นเมื่อ 20 August 2015.