สุพิทย์ วรอุทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 21 เมษายน พ.ศ. 2522
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 มกราคม พ.ศ. 2479 (83 ปี)
คู่สมรส นางลดาวัลย์ วรอุทัย
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย อดีตจเรทหารทั่วไป อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษ[1]

การศึกษา[แก้]

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 8 รุ่นเดียวกับ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี , พลเอก กิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2529 เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด[2]
 • พ.ศ. 2531 รองปลัดบัญชีทหาร[3]
 • พ.ศ. 2532 ปลัดบัญชีทหาร[4]
 • พ.ศ. 2534 ประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด[5]
 • พ.ศ. 2535 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด[6]
 • พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ[7]
 • พ.ศ. 2537 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด[8]
 • พ.ศ. 2538 จเรทหารทั่วไป[9]
 • พ.ศ. 2539 เกษียณอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/013/T_0001.PDF
 2. รายนามอดีตเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๕ ตอน ๑๕๐ ง ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๖ ตอน ๕๖ ง ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๘ ตอน ๑๓๖ ง ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๑๐ ตอน ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๑๑ ตอน พิเศษ ๓๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๑๒ ตอน ๘๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘