สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) 2 ปีต่อเนื่อง[1] โดยจัดกาเรียนการสอนที่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา และมหาสารคาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตรา ส.การอาชีวศึกษาเกษครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.png
ชื่ออังกฤษPlant Production Technology
ที่อยู่ศูนย์กลางร้อยเอ็ด
เลขที่ 235 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2557
คณบดี-

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศควบรวมเพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาในสังกัด เพื่อยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้สูงถึงระดับปริญญาตรี จึงทำให้กลุ่มแผนกวิชาเกษตรกรรมและแผนกวิชาพืชศาสตร์ ที่มีอยู่เดิมแล้วในแต่ละวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิของแผนกวิชาทั้งสอง จึงได้ร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่องจากปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอเพื่อขออนุมัติเปิดทำการเรียนการสอนใน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2558

ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นสาขาวิชา 1 ในจำนวน 3 สาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คำว่า สาขาวิชา ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ถือว่าเทียบเท่าคำว่า "คณะ" ในมหาวิทยาลัยทั่วไป เพราะยังขาดการบริหารภายในสาขาวิชา ยังไม่มีผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ เป็นเพียงสาขาวิชาหนึ่งที่อยู่ภายในวิทยาลัยแต่ละ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชนี้ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตของสถาบันในด้านเกษตรกรรม[2]

หน่วยงาน[แก้]

 • งานพืชไร่
 • งานพืชสวน
 • งานเทคโนโลยีกล้วยไม้
 • งานผลิตพืชอินทรีย์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตร สาขางาน หน่วยงานที่เปิดสอน
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี ต่อเนื่อง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • งานพืชไร่
 • งานพืชสวน
 • งานเทคโนโลยีกล้วยไม้
 • งานผลิตพืชอินทรีย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (ศูนย์กลางฯ)
 • งานพืชไร่
 • งานพืชสวน
 • งานเทคโนโลยีกล้วยไม้
 • งานผลิตพืชอินทรีย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 • งานพืชไร่
 • งานพืชสวน
 • งานเทคโนโลยีกล้วยไม้
 • งานผลิตพืชอินทรีย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 • งานพืชไร่
 • งานพืชสวน
 • งานเทคโนโลยีกล้วยไม้
 • งานผลิตพืชอินทรีย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

สถานที่เปิดสอน[แก้]

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (ศูนย์กลางฯ)
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-31. สืบค้นเมื่อ 2017-04-10.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-22. สืบค้นเมื่อ 2017-04-17.