สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ชื่ออังกฤษInstitute of Aviation Technology
ที่อยู่43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
ผู้อำนวยการCapt. Trevor Davenport
สีประจำคณะสีเทา
สัญลักษณ์( IAT )
สถานปฏิบัติชั้น 5 ตึกอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เว็บไซต์http://iat.rmutto.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีการบิน (อังกฤษ:Institute of Aviation Technology) เป็นโครงการจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีภารกิจในด้านการผลิตบุคลากรด้านการบิน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบิน และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการบิน โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สมาคมสโมสรการบินพลเรือน หรือองค์การการบินอื่นที่ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน และองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ประวัติ[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีการบิน จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน และการเปิดใช้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความต้องการนักบิน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

หลักสูตร[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีการบิน เปิดทำการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การบิน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน

การเข้าศึกษา[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีการบิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใน 4 ช่องทาง ได้แก่

  • การสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ช่วงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายนของทุกปี
  • การสอบตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี
  • การสอบตรงของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายนของทุกปี
  • การสอบคัดเลือกในระบบ Admission

ค่าใช้จ่าย[แก้]

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การบิน ตลอดหลักสูตร (4ปี) ประมาณ 2.8 ล้านบาท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน (4ปี) ภาคการศึกษาละ 31,900 บาท

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]