สถานีรถไฟชินโอซะกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถานีชินโอซะกะ)
สถานีรถไฟชินโอซะกะ
新大阪駅
Shin-Osaka Station.jpg
อาคารสถานี
ที่ตั้ง
จังหวัด โอซะกะ
(สถานีอื่นในโอซะกะ)
เมือง โอซะกะ
เขต โยะโดะงะวะ
ประวัติ
เปิดเมื่อ พ.ศ. 2507
ข้อมูลบริการ
หมายเลขสถานี M13 (รถไฟใต้ดิน)
ผู้ดำเนินงาน JR ตะวันตก
JR ตอนกลาง
รถไฟใต้ดินเทศบาลโอซะกะ
เส้นทาง 1. โทไกโด ชิงกันเซ็ง
2. ซันโย ชิงกันเซ็ง
3. สายหลักโทไกโด
4. สายมิโดซุจิ (รถไฟใต้ดิน)
ผู้โดยสาร 257,656 เที่ยวคน/วัน

ผังการเดินรถและชานชาลา
ของสถานีรถไฟโอซะกะ

เคียวโตะ

27— 26— 25— 24— 23— 22— 21— 20
One way backward One way forward
Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r"
Unknown BSicon "STRc2" Unknown BSicon "ABZg3" Unknown BSicon "ABZg2" Unknown BSicon "STRc3"
Unknown BSicon "STRc2" Unknown BSicon "STR3+1"
Straight track + Unknown BSicon "STRc4"
Straight track + Unknown BSicon "STRc1"
Unknown BSicon "STR+4"
Unknown BSicon "STR+1"
+ Unknown BSicon "STRc4"
Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r" Unknown BSicon "ABZg2" Unknown BSicon "STRc3"
Unknown BSicon "ABZg2" Unknown BSicon "STRc3" Straight track Straight track
Straight track + Unknown BSicon "STRc1"
Unknown BSicon "STR2+4" Unknown BSicon "STRc3"
Unknown BSicon "STRc2"
Unknown BSicon "ABZg3" + Unknown BSicon "STRc1"
Unknown BSicon "STR+4" Straight track Straight track Unknown BSicon "ABZg2"
Unknown BSicon "STRc3" + Unknown BSicon "STRc1"
Unknown BSicon "STR+4"
Unknown BSicon "STR+1"
Straight track + Unknown BSicon "STRc4"
Straight track Straight track Straight track
Straight track + Unknown BSicon "STRc1"
Unknown BSicon "STR+4" Straight track
Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl"
Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl" Unknown BSicon "STR+BSr" Unknown BSicon "STR+BSl"
Unknown BSicon "STR2"
Straight track + Unknown BSicon "STRc3"
Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r" Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r"
Straight track + Unknown BSicon "STRc2"
Unknown BSicon "STR3"
Unknown BSicon "STRc1" Unknown BSicon "ABZg+4" Straight track Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r" Straight track Unknown BSicon "ABZg+1" Unknown BSicon "STRc4"
Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r" Straight track Straight track
Straight track + Unknown BSicon "STRc2"
Unknown BSicon "STR3"
Unknown BSicon "STRc2"
Unknown BSicon "STR3" + Unknown BSicon "STRc2"
Unknown BSicon "STR3" + Unknown BSicon "STRc2"
Unknown BSicon "ABZg3" Straight track Unknown BSicon "ABZg+1" Unknown BSicon "STRc4"
Unknown BSicon "STR+1"
Unknown BSicon "STR+1" + Unknown BSicon "STRc4"
Unknown BSicon "STR+1" + Unknown BSicon "STRc4"
Straight track + Unknown BSicon "STRc4"
Straight track Straight track
Straight track Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r" Straight track Straight track Straight track
Straight track Straight track Straight track Straight track Track end end Straight track
Straight track Straight track Straight track Track end end Unknown BSicon "STRc2" Unknown BSicon "STR3"
Straight track Straight track Straight track Unknown BSicon "STR+1" Unknown BSicon "STRc4"
Unknown BSicon "STR2"
Track end end + Unknown BSicon "STRc3"
Track end end Straight track
Unknown BSicon "STRc1" Unknown BSicon "STR2+4" Unknown BSicon "STRc3" Straight track
Unknown BSicon "STRc1" Unknown BSicon "STR2+4" Unknown BSicon "STRc3" Straight track
Unknown BSicon "STRc1" Unknown BSicon "STR+4" Straight track
Unknown BSicon "KRWgl+l" Unknown BSicon "KRWgr+r"
One way backward One way forward

ชินโคเบะ

ที่มา:[1]

สถานีรถไฟชินโอซะกะ (ญี่ปุ่น: 新大阪駅 ชินโอซะกะ-เอะกิ ?) เป็นสถานีรถไฟกลางของจังหวัดโอซะกะ ตั้งอยู่ในเขตโยะโตะงะวะ ของนครโอซะกะ สถานีรถไฟโอซะกะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของรถไฟระหว่างเมือง และส่วนของรถไฟใต้ดิน ในส่วนของรถไฟระหว่างเมือง สถานีรถไฟโอซะกะยังเป็นสถานีเปลี่ยนผ่านของรถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็ง ชานชาลาทางทิศตะวันตกเป็นชานชาลาของชิงกันเซ็ง สายโทไกโด มีปลายทางที่กรุงโตเกียว ในขณะที่ชานชาลาทางทิศตะวันออกเป็นชิงกันเซ็ง สายซันโย มีปลายทางที่นครฟุกุโอะกะ

สถานีรถไฟชินโอซะกะ (หรือแปลคือ สถานีรถไฟโอซะกะแห่งใหม่) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟโอซะกะเดิม 3 กิโลเมตร เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2507 เพื่อรองรับรถบบรถไฟชิงกันเซ็ง ที่ไม่สามารถก่อสร้างฝ่าเข้าไปในเขตใจกลางเมืองที่หนาแน่นได้ ซึ่งสถานีทั้งแห่งใหม่และเก่าสามารถเชื่อมต่อกันผ่านระบบรถไฟใต้ดิน

รถไฟระหว่างเมือง[แก้]

ลำดับสถานี
« ขบวนรถ »
โทไกโด ชิงกันเซ็ง
เคียวโตะ
(โทไกโด ชิงกันเซ็ง)
จอดทุกขบวน ชินโคเบะ
(ซันโย ชิงกันเซ็ง)
สายหลักโทไกโด
ฮิงะชิ-โยะโดะงะวะ   รถธรรมดา   โอซะกะ
อิบะระกิ   รถด่วน   โอซะกะ
ทะกะสึกิ   รถด่วนพิเศษ   โอซะกะ
รถไฟเปลลี่ยนผ่านจากสายฮันวะ
สิ้นสุด   รถด่วน (เริ่ม)   นิชิกุโจ
สิ้นสุด   รถด่วน B (สิ้นสุด)   นิชิกุโจ


รถไฟใต้ดิน[แก้]

ลำดับสถานี
« ขบวนรถ »
สายมิโดซุจิ (M13)
ฮิงะชิ-มิกุนิ (M12) - นิชินะกะจิมะ-มินะมิงะตะ (M14)

อ้างอิง[แก้]