วิกิพีเดีย:ความแตกต่างระหว่างวิกิพีเดียและไร้สาระนุกรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม้ว่าไร้สาระนุกรมและวิกิพีเดียจะมีสมาชิกร่วมกันจำนวนหนึ่งและใช้ซอฟแวร์มีเดียวิกิเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ของวิกิพีเดียคือสารานุกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าเป็นสำคัญ โดยการให้ข้อมูลอย่างเป็นวิชาการ ต่างจากไร้สาระนุกรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิง แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อความตลกขบขัน ดังนั้นแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้วิกิพีเดีย ท่านที่ใช้ไร้สาระนุกรมควรรับทราบข้อแตกต่างก่อนใช้วิกิพีเดียดังนี้

  1. เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ข้างต้น หน้าผู้ใช้และการพูดคุยจึงจำกัดแต่เพียงเพื่อประโยชน์ในการเขียนบทความเท่านั้น ไม่ใช่ที่ให้บริการเครือข่ายสังคม สิ่งใดที่ละเมิดนโยบายหน้าผู้ใช้อาจถูกลบหรือนำออก
  2. เนื้อหาที่เขียนในวิกิพีเดียต้องมีแหล่งที่มาที่ตรวจสอบได้ เป็นกลาง และมีการจัดรูปแบบเป็นสารานุกรม
  3. บทความในวิกิพีเดียมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจถูกลบหรือแก้ไขได้ทันทีโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของบทความ
    • ในวิกิพีเดียให้ดูเนื้อหาและความถูกต้องเป็นสำคัญ ไม่ต้องสนใจว่าใครเป็นผู้ลบหรือแก้ไขบทความ ทุกการลบหรือการแก้ไขสามารถย้อนกลับได้หากมีเหตุอันสมควร
  4. หากท่านไม่แน่ใจนโยบายหรือกติกามารยาทใดๆ ในวิกิพีเดีย กรุณาอ่านนโยบายและแนวปฏิบัติหรือถามอาสาสมัคร อย่าทึกทักเอาว่าเหมือนไร้สาระนุกรม
ท่านอาจถูกแจ้งเตือนและถูกระงับบัญชีผู้ใช้ในที่สุดหากใช้วิกิพีเดียด้วยวิธีการเดียวกับที่ท่านใช้ไร้สาระนุกรม อย่างไรก็ดีหากท่านเข้าใจวิกิพีเดียและใช้ให้ถูกต้องชาวไร้สาระนุกรมก็สามารถช่วยพัฒนาวิกิพีเดียได้ไม่ต่างจากผู้ใช้อื่น