ข้ามไปเนื้อหา

วัดโพธิ์เจดีย์ลอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์เจดีย์ลอย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดโพธิ์เจดีย์ลอย แต่เดิมเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นมาหลายร้อยปี จนเมื่อ พ.ศ. 2385 ได้มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นภายในวัด ในขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันขนอิฐ ปูน ทราย จากเตาเผาที่ผลิดขึ้นเองเพื่อสร้างเจดีย์ ได้เกิดเหตุอาเพศขึ้นในอากาศ ท้องฟ้าเกิดมืดครึ้มเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ติดต่อกัน เสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหว ชาวบ้านไม่สามารถออกจากบ้านไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ จนเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสเป็นปกติ ชาวบ้านก็ได้เห็นองค์เจดีย์ลอยอยู่เหนือพื้นดิน ขนาดกลองเพลใบย่อมกลิ้งผ่านไปมาได้ ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเทวดาได้สร้างขึ้นมา[1] ต่อมาเจดีย์ที่ลอยอยู่นั้นเกิดภัยทางธรรมชาติ ชะล้างและดินหินทรายได้เข้าทับถม ทำให้ฐานของเจดีย์ลอยต่ำลง พอที่จะให้ไก่ฟักไข่เท่านั้น ชาวบ้านที่ยากจนได้งพากันมาอาศัยพึ่งเงินและทองที่อยู่ใต้ฐานองค์เจดีย์ ยืมไปใช้จ่าย ถึงเวลาก็นำกลับคืนเข้ายังที่เดิม แต่บางคนก็ไม่คืน นำไปใช้ในทางที่ผิด ตั้งแต่นั้นมาองค์พระเจดีย์ก็จมลงใต้ดิน จนถีงปัจจุบัน โดยในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตร จัดมหรสพสมโภช สรงน้ำองค์พระเจดีย์ และเปลี่ยนผ้าสามสีที่ห่มองค์เจดีย์เป็นประจำทุกปี[2]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดโพธิ์เจดีย์ลอยตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2385 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548[3]

สิ่่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ เจดีย์ลอย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังขนาดเล็ก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2385 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความ สูง 9.19 เมตร และวิหารก่ออิฐถือปูน[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ไฟไหม้อุโบสถวัดโพธิ์เจดีย์ลอย มรดกล้ำค่าคู่เพชรบูรณ์". เดลินิวส์.
  2. "วัดโพธิ์เจดีย์ลอย". แห.
  3. "วัดโพธิ์เจดีย์ลอย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  4. กรมศิลปากร. "วัดโพธิ์เจดีย์ลอย" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2566. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/