วัดแคนอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดแคนอก
Map
ชื่อสามัญวัดแคนอก, วัดแค, วัดแคร่เบ็ญจ้น
ที่ตั้งเลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ซอยนนทบุรี 23 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที ป.ธ.6)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแคนอก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดแคนอกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2367 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อ วัดแคร่เบ็ญจ้น เป็นวัดที่ชาวมอญซึ่งมีพระยารามัญมุนีเป็นหัวหน้าและอาศัยอยู่บริเวณนี้สร้างขึ้น ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดแค จนกระทั่งใน พ.ศ. 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ทรงเห็นว่าในแขวงเมืองนนทบุรีมีวัดแคอยู่ 2 วัด จึงทรงให้เรียกวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำว่า "วัดแคนอก" และเรียกวัดที่อยู่ในสวนว่า "วัดแคใน" เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

เมื่อ พ.ศ. 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ผู้นำคณะราษฎร ได้นำคณะมากราบสักการะพระประธานในอุโบสถ เกิดความเลื่อมใสที่เห็นพระประธานหันพระพักตร์สู่ทิศตะวันตกและสถานที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ใหญ่มีอายุหลายร้อยปี จึงอธิษฐานจิตถวายต่อพระพุทธศาสนาว่าหากกระทำการปฏิวัติสำเร็จจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ตรงนี้ให้เจริญ และแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้นำอัฐิมาบรรจุ ณ สถานที่แห่งนี้[1] วัดแคนอกยังเป็นที่ประชุมลับคณะราษฎรก่อนก่อการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ด้วย[2]

อุโบสถหลังเก่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก กุฏิทรงไทย ลวดลาย ช่อฟ้า ใบระกา ไม้ฉลุ หน้าบันเป็นลายดอกโบตั๋น และหน้าอุโบสถยังมีเจดีย์ทรงรามัญ 2 องค์ มีหอพระไตรปิฎกโบราณและวิหาร พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ได้สร้างหอระฆังรูปทรงดอกบัวตูมถวายเป็นพุทธบูชา สร้างซุ้ม 4 ทิศ เพื่อเป็นเครื่องป้องกันหอระฆัง ต่อมาได้สร้างโรงเรียนให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1)[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดแคนอก". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-13. สืบค้นเมื่อ 2021-02-24.
  2. ""วัดแคนอก" ที่ประชุมลับคณะราษฎร ก่อนก่อการปฏิวัติสยาม". ศิลปวัฒนธรรม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-11. สืบค้นเมื่อ 2021-02-24.
  3. "วัดแคนอก". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.