วัดเกาะจันทาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเกาะจันทาราม
Map
ชื่อสามัญวัดเกาะจันทาราม, วัดเกาะเสือ, วัดเกาะจันทร์
ที่ตั้งตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูจันททีปคุณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะจันทาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 61 ไร่ 1 งาน ปัจจุบันมี พระครูจันททีปคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดเกาะจันทาราม หรือชาวบ้านเรียกว่า วัดเกาะจันทร์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2441 เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดเกาะเสือ ผู้นำในการสร้างวัด คือ พระเกรียงไกร กระบวนยุทธ อดีตปลัดฉะเชิงเทรา และมีนางบุญจันทร์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน ชื่อของวัดเนื่องจากพระเกรียงไกร กระบวนยุทธ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า เสือ[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร

อาคารเสนาสะที่สำคัญ ได้แก่ ศาลาการเปรียญ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อ วันที่ 20 ธันว่าคม พ.ศ. 2550 วิหารหลวงปู่ญาณรังษีมุนีวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 หอระฆัง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 และหอไตรกลางน้ำ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2412[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเกาะจันทาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดเกาะจันทาราม". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.