วัดหนองกระธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดหนองกระธาตุ
.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดหนองกระธาตุ (Wat-nong-ka-that)
ที่ตั้งเลขที่ 1 บ.หนองกระธาตุ ม.5 ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 76 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระมาโนช


1. ที่ตั้ง[แก้]

วัดหนองกระธาตุ ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองกระธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ.[1]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดที่ดินของนายประกอบ เสริมพงษ์
 • ทิศใต้ จดที่ดินของนางเหลือ  บุญเพ็ง
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินของนายประกอบ  เสริมพงษ์
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินของนายหมา  อ่อนอุดม

2. ประวัติ[แก้]

วัดหนองกระธาตุ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2300 โดยนายเริง ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำใหญ่และมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากมีลักษณะเป็นเคลือเถาวัลย์ เรียกว่า "เคลือพระธาตุ" จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและตั้งเป็นชื่อวัดด้วย ภายในวัดยังมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ด้วย  ซึ่งทางวัดก็ได้ให้ความอุปถัมภ์ตลอดมาจนปัจจุบัน วัดหนองกระธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 11.5 เมตร ยาว 23.5 เมตร.[2]

3. เสนาสนะ[แก้]

 • 3.1 อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 11.5 เมตร ยาว 23.5 เมตร
 • 3.2 ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 31.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย 2 ชั้น
 • 3.3 หอสวดมนต์ กว้าง 20 เมตร ยาว 29.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นอาคารทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้
 • 3.4 กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
 • 3.5 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง.[3]

4. ปูชนียวัตถุ[แก้]

 • 4.1 พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 76 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
 • 4.2 พระประธานในศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 50 นิ้ว สูง 85 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536.[4]


5. การบริหารและการปกครอง[แก้]

 • 1. พระสีมา พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
 • 2. พระเพชร พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2412
 • 3. พระสด พ.ศ. 2413 ถึง พ.ศ. 2441
 • 4. พระตุ่น พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2455
 • 5. พระสงค์ พ.ศ. 2456 ถึง พ.ศ. 2466
 • 6. พระยอด พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2480
 • 7. พระชมภู พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2484
 • 8. พระอ่อน ธิติญาโณ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2495
 • 9. พระเม้า กนฺตสีโล พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2499
 • 10. พระครูผาสุกิจโสภณ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2547
 • 11. พระปลัดทวิช ฐิติมโน พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551
 • 12. พระใบฏีกาตุลยวัตร จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ.๒๕๕๔
 • 13. พระมาโนช   พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบัน .[5]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองกระธาตุ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระสีมา เจ้าอาวาส พ.ศ. - พ.ศ. -
2 พระเพชร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2411 พ.ศ. 2412
3 พระสด เจ้าอาวาส พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2441
4 พระตุ่น เจ้าอาวาส พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2455
5 พระสงค์ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2466
6 พระยอด เจ้าอาวาส พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2480
7 [[พระชมภู ]] เจ้าอาวาส พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2484
8 พระอ่อน ธิติญาโณ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2495
9 พระเม้า กนฺตสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2499
10 พระครูผาสุกิจโสภณ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2547
11 พระปลัดทวิช ฐิติมโน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551
12 พระใบฏีกาตุลยวัตร จนฺทสาโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2551 พ.ศ.2554
1ุ3120px พระมาโนช เจ้าอาวาส พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๕๑๒.
 2. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๕๑๓.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๒๔๑.
 4. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๕๑๒.
 5. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๕๑๓.