วัดสันติคีรีญาณสังวราราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสันติคีรีญาณสังวราราม
Map
ที่ตั้งตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสันติคีรีญาณสังวราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

เมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่าพุทธศาสนิกชนไม่มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ มีสำนักสงฆ์เพียงแห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอย จึงมีพระดำริให้สร้าง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา

เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับการก่อสร้างและวัดไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ. 2533 สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยมีหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นผู้ออกแบบ ลักษณะเป็นเจดีย์แบบล้านนา ประยุกต์มาจากเจดีย์วัดป่าสัก บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นสูง 30 เมตร ฐานกว้างด้านละ 15 เมตร โดยประมาณ

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงรับเป็นประธานในการสำรวจและซ่อมแซมเพื่อบูรณะศาสนสถาน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีและพระวิหารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เริ่มดำเนินโครงการบูรณะเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557[1]

วัดสันติคีรีญาณสังวรารามตั้งวัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "'องค์หริภา' ทรงบูรณะศาสนสถาน จ.เชียงราย". เดลินิวส์.
  2. "วัดสันติคีรีญาณสังวราราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.