ข้ามไปเนื้อหา

วัดป่าสัก (อำเภอเชียงแสน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดป่าสัก
เจดีย์ประธานของวัดป่าสัก ศิลปะล้านนาได้รับอิทธิพลจากหริภุญชัย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประเภทโบราณสถาน
ความพิเศษวัดเก่าแก่ของอำเภอเชียงแสน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย เป็นวัดและกลุ่มโบราณสถานในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อสร้างโดยพระเจ้าแสนภู ในปีพ.ศ. 1838 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ "โคปผกะธาตุ" (พระธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาของพระพุทธเจ้า) และโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นสักจำนวน 300 ต้นทั่วบริเวณ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดป่าสัก[1]

กลุ่มโบราณสถานของวัดป่าสักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ ประกอบด้วยโบราณสถานต่าง ๆ จำนวน 22 แห่ง เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริภุญชัย โดยรอบมีเจดีย์องค์เล็กประดับอยู่ที่มุมทั้งสี่ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะสุโขทัย พุกาม และหริภุญไชยเข้าด้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจดีย์ล้านนา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]