วัดสพานสูง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสพานสูง
Map
ชื่อสามัญวัดสพานสูง, วัดสว่างอารมณ์
ที่ตั้งเลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0007 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสพานสูง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านแหลมเหนือ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดสพานสูงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 เดิมชื่อว่า วัดสว่างอารมณ์ ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาตรวจคณะสงฆ์ที่วัดนี้ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองบ้านแหลม (คลองพระอุดมในปัจจุบัน) จึงประทานชื่อใหม่ว่า "วัดสพานสูง"[1]

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่อฟ้า ใบระกา คันทวย หน้าบันลงรักปิดกระจก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น มีมุข 3 ด้าน ลงรักปิดกระจกและปิดทองช่อฟ้าใบระกา หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 และพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม พ.ศ. 2395 พ.ศ. 2438
2 พระครูโสภณศาสนกิจ (กลิ่น จนฺทรํสี) พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2490
3 พระครูนนทกิจโสภณ (ทองสุข อินฺทสาโร) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2525
4 พระครูสมุห์สอน สิริธมฺโม พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
5 พระครูอมรศุภการ (สมทรง อมโร) พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2562
6 พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ) พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสะพานสูง". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.[ลิงก์เสีย]
  2. "วัดสะพานสูง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.