วัดป่าเรไร (จังหวัดสุโขทัย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดป่าเรไร
ชื่อสามัญวัดป่าเรไร
ที่ตั้งหมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูประภาสพัฒนกิจ(สวงค์ ปภงฺกโร)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าเรไร เป็นวัดร้างเดิมที่มีประวัติความเป็นมานับแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ที่มาพร้อมกับชุมชนดั้งเดิมในอดีต ที่สามารถสืบค้นบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ชุมชน การตั้งถิ่นฐาน กลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อและศาสนา ที่ปรากฏมีในครั้งอดีตเชื่อมต่อมาถึงปัจจุบันได้ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประวัติ[แก้]

วัดป่าเรไร แต่เดิมเป็นวัดร้าง เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าละเมาะ” (อัมพวา)ที่ปรากฏหลักฐานในทะเบียนโบราณสถาน ของกรมศิลปากร จังหวัดสุโขทัย ที่สำรวจเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 74 ถูกจัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน [1] ที่มีความสำคัญและประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี [2]

ต่อมาชาวบ้านที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพในบริเวณดังกล่าว ได้ริเริ่มให้มีวัดในบริเวณที่วัดเดิมเพื่อศูนย์รวมจิตใจและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาอยู่จำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ชาวบ้านได้ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา [3] และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2541

ที่ตั้ง[แก้]

วัดป่าเรไรตั้งอยู่ที่บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 2 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 55 ตารางวา [4] ด้านใต้(หน้าวัด)จะติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 12 ที่เชื่อมระหว่างสุโขทัยกับพิษณุโลก ตรงหลัก กม.ที่ 7 ส่วนด้านทิศตะวันออกจะติดกับคลองสาธารณะที่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นวัดร้าง วัดตาดาวที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร และสุสานจีน(ป่าช้า)ด้านทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนบ้านสวนใต้ (คลองประชานุกูล) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

ศาสนวัตถุ[แก้]

 • 1.อุโบสถ์
 • 2.ศาลาการเปรียญ
 • 3.เมรุ/ฌาปนสถาน
 • 4.กุฎิที่พักสงฆ์

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • 1.พระครูเสาร์ อภินนฺโท ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2531-2536
 • 2.พระใบฎีกาสวงค์ ปภงฺกโร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2536- [5]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/3679.PDF ประกาศกรมศิลปากร กำหนดโบราณสถานสำหรับชาติ ประกาศ 8 มีนาคม 2478 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1709-1710
 2. คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร. (2512). รายงานการสำรวจและขุดแต่งบูรณะ โบราณวัตถุสถานเมืองเก่าสุโขทัย พ.ศ. 2508 - 2512. พระนคร: คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัด สุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร.
 3. การศาสนา, กรม, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, เล่ม 7, กรุงเทพฯ,โรงพิมพ์การศาสนา,2534.
 4. [สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย].
 5. [[https://web.archive.org/web/20110128085616/http://sukhothaiculture.com/ Archived 2011-01-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ]].