วัดบางจะเกร็ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบางจะเกร็ง
ชื่อสามัญวัดบางจะเกร็ง, วัดอินทคงคา
ที่ตั้งตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางจะเกร็ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดบางจะเกร็ง เดิมมีชื่อว่า วัดอินทคงคา เป็นวัดโบราณ เล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่ามีชาวกรุงศรีอยุธยาอพยพมาสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยนายอิน นางบุญมา นายคง และนางบุญมี ได้มาตั้งถิ่นบานบ้านเรือน และร่วมกันสร้างวัดขึ้นวัดนี้ขึ้นมา ชุมชนแถวคลองบางจะเกร็งเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ ได้ช่วยกันทำนุบำรุงและปฎิสังขรณ์ ต่อ ๆ กันมาจนวัดเจริญรุ่งเรือง ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2373 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2458 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จมายังวัดนี้ และได้รับสั่งให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดบางจะเกร็ง" ตามชื่อตำบล[1]

ปูชนียวัตถุของวัด ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ หล่อด้วยทองเหลืองปางมารวิชัย และอุโบสถทรงโบราณทำจากไม้สัก หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องสี ช่อฟ้าใบระกาไม้ประดับกระจก หน้าบันไม้แกะสลักเป็นลายใบไม้เทศ มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นเตี้ย ๆ หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง รอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธบาทจำลองหนึ่งรอย หล่อจากโลหะเป็นร่องลึกภายในมีสัญลักษณ์ รูปมงคลต่าง ๆ มณฑปเล็ก ตั้งอยู่ภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ตู้ลายรดน้ำ ภาพเขียนแสดงประวิติของวัด และสภาพของท้องถิ่นบางจะเกร็ง ศาลาท่าน้ำอาคารไม้ขนาดเล็ก หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ด้านข้างทั้งสองข้างยกพื้นเป็นที่นั่ง[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดบางจะเกร็ง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดบางจะเกร็ง". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.