วัดตรีทศเทพวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดตรีทศเทพ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดตรีทศเทพวรวิหาร
วัดตรีทศเทพ Wat Tree Tossathep (3).jpg
พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพ
ที่ตั้งแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธนวราชบพิตร
เจ้าอาวาสพระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดตรีทศเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร[1] สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติ[แก้]

วัดตรีทศเทพ สร้างขึ้นปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบเพียงว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ได้บริจาคทรัพย์และกำหนดเขตไว้จะสร้างวัด แต่ไม่ทันได้เริ่มก่อสร้างก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส จึงทรงรับทำการก่อสร้างวัดต่อมา จนขุดคูวัด สร้างกุฏิ ศาลา โรงฉัน เป็นต้นแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ทันได้สร้างวิหาร อุโบสถ และศาลาการเปรียญ ก็สิ้นพระชนม์ลงอีก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรมรับมาดำเนินการเอง โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงครามเป็นผู้อำนวยการสร้างจนแล้วเสร็จในปีมะโรง พ.ศ. 2410 และพระราชทานนามว่าวัดตรีทศเทพ แปลว่าวัดของเทพผู้ชายสามองค์ (ตรี (สาม) + ทศ (ผู้ชาย) + เทพ)[2]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

วัดตรีทศเทพมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้[3]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระครูปลัดจุลานุนายก (คง) พ.ศ. 2411 ?
2 พระสมุห์เกตุ ? ?
3 พระปลัดเจียม ? ?
4 พระวินัยรักขิต (จันทร์) พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2446
5 พระครูวินัยธรแสง ? ?
6 พระสังกิจคุณ (ขำ อินฺทวํโส) พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2487
7 พระนิพากรกิตติพิลาศ (อรุณ อรุโณ) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2517
8 พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร) พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2539
9 พระวินัยบัณฑิต (ประพันธ์ วรพนฺธุ) พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545
10 พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ) พ.ศ. 2563

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง, เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม พ.ศ. 2458, หน้า 292
  2. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ, หน้า 7-11
  3. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ, หน้า 21
บรรณานุกรม
  • วัดตรีทศเทพวรวิหาร. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ. สมุทรปราการ : บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท จำกัด, 2554. 186 หน้า. ISBN 978-974-496-565-3