วัดกำแพงงาม (จังหวัดสุโขทัย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดกำแพงงาม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดกำแพงงาม, วัดบ้านกล้วย
ที่ตั้งตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกำแพงงาม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา วัดเคยพบ จารึกวัดกำแพงงาม ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร[1]

วัดกำแพงงงามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2127 เดิมชื่อว่า วัดบ้านกล้วย ตามชื่อบ้าน แต่ที่ได้นามว่าวัดกำแพงงาม เพราะเหตุผลที่ว่า วัดนี้สร้างกำแพงวิหารห่างออกมาจากตัววิหารล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ก่อด้วยอิฐ ทำเป็นช่องลมห่างตัววิหารประมาณ 3 วา ที่มีความสวยงาม[2] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2430 ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ธรรมศึกษา ดนตรีไทย และเปิดการเรียนการสอนถวายความรู้ ระดับอุดมศึกษา พระภิกษุสามเณรจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2499 กุฏิสงฆ์มีจำนวน 8 หลัง ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 หอสวดมนต์กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 หอไตรกลางน้ำ และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 เป็นต้น ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถศิลปะสุโขทัย พระพุทธรูปอื่นอีก 2 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และปางห้ามสมุทร

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระอาจารย์มี
 • พระอาจารย์โบ้
 • พระอาจารย์ขำ
 • พระอาจารย์จาด
 • พระปลัดเต้น พ.ศ. 2460–2475
 • พระสมุห์เจริญ พ.ศ. 2475–2492
 • พระครูสุธรรมโกวิท พ.ศ. 2493–2519
 • พระอธิการจำลอง โกสโล พ.ศ. 2520–2520
 • พระสมควร คนฺธาสาโร พ.ศ. 2520–2521
 • พระมหาพิมพ์ รมณีโย พ.ศ. 2522-2525
 • พระทองคำ ปภากโร รักษาการแทน พ.ศ. 2525–2527
 • พระมหาบุญเรือง ขนฺติโก พ.ศ. 2527-2528
 • พระปลัดสงบ สันติธมฺโม พ.ศ. 2528-2537
 • พระใบฎีกาจงภิสิทธิ์ สนฺตจิตฺโต พ.ศ. 2537-2538
 • พระครูพิทักษ์กิจโกศล พ.ศ. 2538–ถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. "จารึกวัดกำแพงงาม". จารึกในประเทศไทย.
 2. "วัดกำแพงงาม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.