ลูกโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลูกโลก

ลูกโลก (อังกฤษ: Globe) เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้สำหรับการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ โดยจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมโดยอาจทำมาจากกระดาษ,พลาสติกหรืออื่นๆ โดยลูกโลกนั้นต่างจากแผนที่ตรงที่ลูกโลกจะแสดงภาพรวม เช่นสภาพภูมิประเทศ ขนาดประเทศที่จะเหมือนโลกของจริงมากกว่า แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันคือลูกโลกจะไม่สามารถมองภาพรวมทั้งหมดของโลกในเวลาเดี่ยวกันได้อีกทั้งยังพกพาได้ลำบากด้วยนั้นเอง[1]

คำว่า"ลูกโลก" (globe) มาจากภาษาละตินคำว่า globusซึ่งมีความหมายว่าทรงกลม โดยลูกโลกนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ซึ่งบุคคลที่กล่าวถึงลูกโลกเป็นครั้งแรกคือสตราโบ ซึ่งได้อธิบายไวใน The Globe of Crates เมื่อ 150 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ประวัติ[แก้]

วิธีการผลิต[แก้]

การแสดงผล[แก้]

แผนที่จะแสดงความบิดเบือนของโลกเช่นทำให้บริเวณขั่วโลกมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ว่าลูกโลกนั้นจะมีรูปร่างที่เหมือนจริงทำให้มันมีลักษณะคล้ายโลกมากกว่าแผนที่

1. ลูกโลกมีรูปทรงกลมคล้ายผลส้ม คือ ตรงบริเวณขั้วโลกทั้งสองยุบราบลงเล็กน้อยและป่องตรงบริเวณศูนย์สูตร โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตร ยาว 12,756 กิโลเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว 12,714 กิโลเมตร [2][3]นี้ทำให้เห็นว่าโลกนั้นไม่ได้กลมเปะแต่ถึงอย่างงั้นค่าพวกนี้ก็เป็นแค่ส่วนต่างเพียงเล็ดน้อยเท่านั้น

ผิวโลกนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นมหาสมุทร ซึ่งมีเนื้อที่รวมกัน 375 ล้านตารางกิโลเมตร และส่วนที่เป็นแผ่นดิน ได้แก่ ทวีปและเกาะต่างๆ มีเนื้อที่รวมกัน 150 ล้านตารางกิโลเมตร เมื่อรวมทั้งพื้นน้ำและแผ่นดินแล้ว โลกจะมีเนื้อที่รวมประมาณ 525 ล้านตารางกิโลเมตร โดยคิดสัดส่วนบริเวณผิวของเปลือกโลกจะเป็นพื้นน้ำ 2 ใน 3 ส่วน และส่วนที่เป็นแผ่นดิน 1 ใน 3 ส่วน ดังนั้น การสร้างลูกโลกจึงต้องเป็นไปตามสัดส่วนของโลก แต่เนื่องจากเมื่อมีการย่อส่วนเป็นลูกโลกแล้ว จะพบว่าค่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตร และจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้จะมีค่าไม่ต่างกันมากนัก จึงเห็นได้ว่ารูปโลกมีลักษณะทรงกลม [4][5]

2. ข้อมูลที่แสดงบนลูกโลกนั้นมีการใช้สัญลักษณ์,สี,หรืออื่นๆในการแสดงสภาพบนผิวโลกเช่นความสูงความต่ำเป็นต้น

โดยจะมีการแสดง 2 แบบ ดังนี้

1 ลูกโลกแสดงลักษณะผิวโลก โดยแบ่งผิวโลกออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ ส่วนที่เป็นทะเลหรือหมาสมุทรโดยส่วนมากจะเป็นสีฟ้าและน้ำเงิน และแสดงพื้นดินด้วยสีต่างๆตามความสูงโดยจะมีการกำหนดอยู่บนลูกโลกนั้นๆ

2 ส่วนที่สมมติขึ้น เช่นมีการใช้เส้นละติจูด ลองจิจูด เส้นศูนย์สูตร เพื่อเป็นการบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือมีการใช้จุดหรือสัญลักษณ์ในการบอกเมืองท่าหรือเมืองสำคัญเป็นต้น [6]

เช่น[7]

 • เครื่องหมายแสดงทิศ
 • ทางรถยนต์
 • ทางรถไฟ
 • เส้นแบ่งอาณาเขต
 • แม่น้ำ
 • จังหวัด
 • อำเภอ

อ้างอิง[แก้]

 1. ลูกโลก
 2. The Earth’s circumference is 40 million m because the metre was originally defined to be one 10-millionth of the distance between the poles and the equator.
 3. Arc length#Arcs of great circles on the Earth
 4. โลก
 5. ดาวเคาระห์โลก
 6. การแสดงผลบนลูกโลก
 7. การแสดงผล