รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์โปรตุเกส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องอิสริยาภรณ์โปรตุเกส . ประธานาธิบดีโปรตุเกส ในฐานะประธานแห่งอิสริยาภรณ์ เป็นผู้มอบให้กับผู้กระทำคุณความดีให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสำคัญของชาติ.

ประมุขแห่งรัฐ[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์รวมพระคริสต์ เอวิซ หอคอยและดาบ[แก้]

(โปรตุเกส: Banda das Três Ordens)

เครื่องอิสริยาภรณ์รวมสองสาย[แก้]

(โปรตุเกส: Banda das Duas Ordens)

แพรแถบ
PRT Two Orders BAR.svg
ประเภท I (พระคริสต์ และ เอวิซ)
PRT Two Orders 2 BAR.svg
ประเภท II (พระคริสต์ และ นักบุญเจมส์)
PRT Two Orders 3 BAR.svg
ประเภท III (เอวิซ และ นักบุญเจมส์)

เครื่องอิสริยาภรณ์ทหาร[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์หอคอยและดาบ[แก้]

(โปรตุเกส: Torre e Espada)

แพรแถบ
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Grand Collar.png
มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสายสร้อย)
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Grand Cross BAR.png
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน)
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Grand Officer BAR.png
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ)
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Commander BAR.png
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง)
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Officer BAR.png
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน)
PRT Military Order of the Tower and of the Sword - Knight BAR.png
เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน)

เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์[แก้]

เครื่องเสนาอิสริยาภรณ์แห่งพระคริสต์ (โปรตุเกส: Ordem Militar de Cristo) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งโปรตุเกส สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1319 (พ.ศ. 1862) ในฐานะภาคีอัศวินเทมพลาร์ โดยพระเจ้าดินิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส ต่อมาจึงได้แยกขาดภาคีนี้ออกจากกิจการศาสนาในปี ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) โดยพระนางมาเรียที่ 1 แห่งโปรตุเกส เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ซึ่งตกทอดมาจากคณะภาคีอัศวินดังกล่าวได้ล้มเลิกไปในปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) เนื่องจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกล้มล้าง และมีการสถาปนาสาธารณรัฐโปรตุเกสขึ้นมาแทน แต่ภายหลังได้มีการฟื้นฟูเครื่องอิสริยาภรณ์นี้ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้

แพรแถบ
PRT Order of Christ - Grand Cross BAR.png
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน)
PRT Order of Christ - Grand Officer BAR.png
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ)
PRT Order of Christ - Commander BAR.png
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง)
PRT Order of Christ - Officer BAR.png
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน)
PRT Order of Christ - Knight BAR.png
เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน)

เครื่องอิสริยาภรณ์เอวิซ[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem Militar de Avis)

แพรแถบ
PRT Military Order of Aviz - Grand Cross BAR.png
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน)
PRT Military Order of Aviz - Grand Officer BAR.png
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ)
PRT Military Order of Aviz - Commander BAR.png
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง)
PRT Military Order of Aviz - Officer BAR.png
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน)
PRT Military Order of Aviz - Knight BAR.png
เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน)

เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญเจมส์และดาบ[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem Militar de Sant'Iago da Espada)

แพรแถบ
PRT Order of Saint James of the Sword - Grand Collar BAR.png
มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสายสร้อย)
PRT Order of Saint James of the Sword - Grand Cross BAR.png
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน)
PRT Order of Saint James of the Sword - Grand Officer BAR.png
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ)
PRT Order of Saint James of the Sword - Commander BAR.png
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง)
PRT Order of Saint James of the Sword - Officer BAR.png
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน)
PRT Order of Saint James of the Sword - Knight BAR.png
เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน)

อิสริยาภรณ์แห่งชาติ[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์เจ้าชายเฮนรี่[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem do Infante D. Henrique)

เครื่องอิสริยาภรณ์สันติภาพ[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem da Liberdade)

อิสริยาภรณ์กิตติคุณพลเรือน[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์กิตติคุณ[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem do Mérito)

Order of Public Instruction[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem da Instrução Pública)

ดูบทความหลักที่: Order of Public Instruction (โปรตุเกส)

Orders of Entrepreneurial Merit[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem do Mérito Empresarial)

อิสริยาภรณ์กาชาด[แก้]

อิสริยาภรณ์โพ้นทะเล[แก้]

อิสริยาภรณ์อาณานิคมจักรวรรดิ[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem do Imperio)

ราชอิสริยาภรณ์[แก้]

Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa)

ดูบทความหลักที่: Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa

อิสริยาภรณ์ปีกแห่งนักบุญมิเชล[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem de São Miguel da Ala)

อิสริยาภรณ์นักบุญอิซาเบล[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem da Rainha Santa Isabel)

อิสริยาภรณ์กิตติคุณราชสำนักโปรตุเกส[แก้]

(โปรตุเกส: Ordem do Mérito da Causa Monárquica)

ลำดับเกียรติอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]