รัชดาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัชดาภิเษก (อังกฤษ: silver jubilee) คือการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี ของบุคคล เหตุการณ์ และประเทศ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. 2514 ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประเทศญี่ปุ่น[แก้]

จักรพรรดินินโก[แก้]

จักรพรรดินินโก ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842)

จักรพรรดิเมจิ[แก้]

จักรพรรดิเมจิ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892)

จักรพรรดิโชวะ[แก้]

จักรพรรดิโชวะ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ[แก้]

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

ประเทศไทย[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2350 (ค.ศ. 1807)

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองสิริรราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2392 (ค.ศ. 1849)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)

ประเทศกัมพูชา[แก้]

พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885)

ประเทศบรูไน[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

ประเทศจอร์แดน[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซน ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ[แก้]

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3[แก้]

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2328 (ค.ศ. 1785)

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย[แก้]

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862)

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5[แก้]

สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935)

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2[แก้]

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

ประเทศเดนมาร์ก[แก้]

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9[แก้]

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888)

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10[แก้]

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2[แก้]

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

ประเทศสวีเดน[แก้]

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮัน[แก้]

พระเจ้าคาร์ลที่ 14 โยฮัน ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2386 (ค.ศ. 1843)

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2[แก้]

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897)

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)

ประเทศนอร์เวย์[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930)

สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ประเทศเนเธอร์แลนด์[แก้]

พระเจ้าวิลเลิมที่ 3[แก้]

พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา[แก้]

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915)

สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา[แก้]

สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์[แก้]

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

ประเทศเบลเยียม[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)

ประเทศสเปน[แก้]

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4[แก้]

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2189 (ค.ศ. 1646)

พระเจ้าการ์โลสที่ 2[แก้]

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2233 (ค.ศ. 1690)

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

ประเทศโมร็อกโก[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 ครองราชสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)

ประเทศเลโซโท[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2[แก้]

สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 ครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีใน พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)

ดูเพิ่ม[แก้]