รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รองประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐอเมริกา
US Vice President Seal.svg
ตราประจำตำแหน่ง
ที่พำนัก Number One Observatory Circle
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง จอห์น แอดัมส์
21 เมษายน ค.ศ. 1789
การสถาปนาตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
4 มีนาคม ค.ศ. 1789
เว็บไซต์ เว็บไซต์ทางการ

รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: The Vice President of the United States; บางทีเรียกว่า VPOTUS , VEEP หรือ VP) เป็นบุคคลแรกภายใต้โครงสร้างการบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันถึงแก่อสัญกรรม ลาออกหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกานั้น รองประธานาธิบดียังได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานวุฒิสภาอีกด้วย แต่จะไม่มีอำนาจในการลงมติ เว้นแต่เพื่อการชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน

รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีบารัก โอบามา คือนาย โจ ไบเดิน

ก่อนหน้า รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถัดไป
ประธานาธิบดี 2leftarrow.png Seal of the President of the United States.svg
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับที่ 1

2rightarrow.png ประธานสภาผู้แทนราษฎร